Acasă Economie ITM București: Au început controalele la benzinăriile din București

ITM București: Au început controalele la benzinăriile din București

DISTRIBUIȚI

 169851 – 30082023  – Inspectoratul Teritorial de Muncă București, sub îndrumarea domnului Inspector Șef Constantin Bujor,  va desfășura ample acțiuni de control, in cadrul Campaniei Națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL.

Inspectorii de muncă vor controla timp de doua săptămâni, la nivelul Municipiului Bucuresti, unitățile economice care prestează activitățile privind comerțul cu ridicata al combustibililor lichizi și gazoși al produselor derivate ( cod CAEN 4671) și comerțul cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate ( mcod CAEN 4730)

 Obiectivele acțiunii sunt:

 •  angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parțial etc.);
 •  transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;
 •  durata timpului de muncă şi munca suplimentară;
 •  întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați;
 •  repausuri periodice( repausul săptămânal,sărbători legale);
 •  munca de noapte;
 •  acordarea drepturilor salariale;
 •  regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

În domeniul SSM, efectuarea controalelor va fi centrată pe utilizarea unui check-list care conține verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, dintre care amintim:

 •  deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate;
 •  evaluarea riscurilor specifice, luând în considerare riscurile generate de atmosferele explozive;
 •  întocmirea planului de prevenire şi protecţie, în baza evaluării riscurilor, inclusiv stabilirea priorităţii măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;
 •  evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, stabilite în urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 •  existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă;
 •  asigurarea, de către angajator, a instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor;
 •  asigurarea echipamentul individual de protecţie (din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive);
 •  asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot aparea atmosfere explozive;

De asemenea, avănd în vedere atenționările meteorologice emise de către Administrația Națională de Meteorologie privind perioadele cu temperature extreme, reiteram faptul ca angajatorii au obligația să respecte prevederile OUG nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca, asigurănd următoarele măsuri minimale:

 1. pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:
 • reducerea intensității şi ritmului activităţilor fizice;
 • asigurarea ventilației la locurile de muncă;
 • alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.
 1. pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:
 • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;
 • asigurarea echipamentului individual de protecţie;
 • asigurarea de duşuri.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.