Acasă Economie Noi măsuri pentru digitalizarea administrației fiscale. Au fost aprobate procedurile pentru implementarea...

Noi măsuri pentru digitalizarea administrației fiscale. Au fost aprobate procedurile pentru implementarea decontului precompletat e-TVA

DISTRIBUIȚI

 172490 –25062024 – În ședința din 21 iunie, la propunerea Ministerului Finanțelor, Guvernul a aprobat o serie de acte normative, prin care se reglementează:

  1. Modul de implementare a decontului precompletat RO e-TVA și modul de guvernanță raportat la atribuțiile autorităților implicate în gestionarea acestuia.
  2. Extinderea utilizării sistemului de facturare electronică și pentru tranzacțiile între afaceri și consumatorii finali (B2C), opțional de la 1 iulie 2024 și obligatoriu de la 1 ianuarie 2025.
  3. Prelungirea până la 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime de asigurare.
  4. Sistemul RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, prin intermediul SPV, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale.

Implementarea decontului precompletat și a modalității de valorificare a datelor și informațiilor din Sistemul informatic național RO e-TVA vizează:

  • reducerea decalajului fiscal în domeniul TVA rezultat din estimările macroeconomice realizate la nivel național și implicit asigurarea încadrării în țintele asumate de România prin jaloanele PNRR;
  • creșterea gradului de conformare voluntară care să conducă la asigurarea încasării sumelor din TVA la bugetul de stat general consolidat;
  • reducerea impactului evaziunii fiscale rezultate din activitățile economice ilicite desfășurate de contribuabili, respectiv din modul de evidențiere și înregistrare a operațiunilor impozabile specifice TVA-ului;
  • consolidarea capacității instituționale a ANAF de colectare a impozitelor și taxelor prin implementarea unor proiecte de digitalizare.

Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF (RO e-Factura, RO e-Sigiliu, RO e-Transport, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice, sistemul informatic integrat vamal).

După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor verifica datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală. Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabilă are obligația de a transmite decontul de TVA până la termenul prevăzut de lege.

În situația în care după depunerea decontului de TVA sunt diferențe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de contribuabili, ANAF notifică persoana impozabilă prin SPV.

Sunt considerate diferențe semnificative valorile care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minim 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de TVA depus de persoana impozabilă, cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

După identificarea diferențelor semnificative, se va transmite formularul electronic de notificare „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” în SPV, iar contribuabilul are obligația transmiterii formularului electronic denumit ”Notă justificativă privind diferențe RO e-TVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificărilor realizate asupra diferențelor comunicate”.

Suplimentar, prin același act normativ se reglementează faptul că nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate prin Nota justificativă privind diferențe RO e-TVA reprezintă indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al TVA. În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudă.

Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanță în sensul Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și nu generează obligații fiscale în sarcina persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

  1. De la 1 ianuarie 2025, facturarea electronică pentru relația între companii și consumatorii finali (B2C) este obligatorie

A fost aprobat actul normativ prin care se extinde utilizarea sistemului de facturare electronică și pentru tranzacțiile între afaceri și consumatorii finali (B2C), opțional în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2024 și obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025.

În consecință, toate persoanele impozabile care emit facturi către consumatori vor trebui să le raporteze în sistemul RO e-Factura.

Se aduc astfel completări la OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și măsuri fiscale în sensul excluderii accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare.

  1. Prețul RCA rămâne plafonat până la 30 septembrie 2024

Guvernul a decis prelungirea cu trei luni, până la 30 septembrie 2024, a duratei de aplicare a tarifelor de primă maxime de asigurare RCA practicate de asigurători la data de 28 februarie 2023.

Tarifele de primă maxime au fost stabilite la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023, care pot fi ajustate cu un procent de maximum 6,8% și sunt valabile pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a proiectului de act normativ. Totodată, tarifele se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a propunerii de prelungire.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.