Acasă Social Educatie Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și Statutul...

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și Statutul elevului, în dezbatere publică

DISTRIBUIȚI

 172393 – 13062024 – Ministerul Educației anunță lansarea în consultare publică, timp de 10 zile, a proiectelor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și Statutului elevului.

Modificarea celor două reglementări este necesară pentru punerea în acord cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, iar pe de altă parte îmbunătățesc aspecte privind activitățile specifice din unitățile de învățământ.

Principalele reglementări/modificări ale ROFUIP vizează continuarea digitalizării în educație, introduc posibilitatea desfășurării cursurilor, a ședințelor consiliului de administrație sau ale consiliului profesoral  în format online sau hibrid, în cazuri excepționale, stocarea documentelor, în funcție de resursele existente, în format digital.

De asemenea, introduc prevederea ca, la finalul fiecărui interval de cursuri/modul de învățare, să se acorde o notă sau un calificativ la purtare, prin care sunt evaluate  comportamentul elevului și respectarea reglementărilor unității de învățământ, și scăderea mediei la purtare pentru elevii care au înregistrat un număr de absențe nemotivate, repartizarea aleatorie a elevilor la formarea claselor și numirea directorilor interimari (când este cazul), prin consultarea consiliului profesoral, prin decizie a inspectorului școlar general,

Cadrele didactice care acordă meditații plătite nu au voie să desfășoare astfel de activități suplimentare cu elevii de la clasele la care predau, școlile și unitățile de educație extrașcolară sunt obligate să publice autorizația de securitate la incendiu și autorizația sanitară de funcționare sau, în cazul în care aceste autorizații nu sunt deținute de școală, să informeze despre acest lucru.

Cel puțin de două ori pe săptămână secretariatele școlilor trebuie să aibă un program flexibil (orar 8.00-9.00, respectiv 16.00-18.00) pentru comunicarea cu părinții.

Îmbunătățirea accesului la educație, se introduce obligația înmatriculării copiilor care nu au CNP, organizarea de grupe de acomodare pentru copiii care nu a fost înscriși în sistemul de învățământ din România în ultimii doi ani, mai ales pentru sprijinirea învățării corespunzătoare a  limbii române, recuperarea decalajelor și integrarea copiilor prin activități extrașcolare.

La finalizarea învățământului gimnazial și liceal, profesorul consilier școlar și dirigintele vor emite, pentru fiecare elev, câte o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, având caracter de orientare școlară și, în cazul absolvenților de învățământ liceal, posibilitatea emiterii unei recomandări sub forma unei orientări vocaționale de încadrare pe piața forței de muncă. Recomandările sunt consultative.

Încurajarea școlilor să deruleze proiecte europene prin introducerea posibilității numirii unui cadru didactic coordonator pentru proiecte educaționale în școlile care se derulează mai mult de trei programe ale UE în domeniul educației.

În același timp, au fost introduce precizări privind încadrarea elevilor în situație de abandon școlar/risc de abandon școlar, protejarea dreptului la educație și combaterea abandonului școlar al elevelor gravide/elevilor părinți, precum posibilitatea, pentru aceștia, de a beneficia, pe perioada de îngrijire a copilului, de rezervarea locului în unitatea de învățământ în care sunt școlarizați, la solicitarea părintelui sau a elevilor majori.

În ceea ce privește Statutul elevului, principalele reglementări/modificări vizează menținerea interdicției în privința folosirii, de către elevi, a telefoanelor mobile/a altor echipamente de comunicații electronice, în timpul orelor de curs, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic.

Nerespectarea aceste reguli  poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ și restituirea lui părinților, la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă. Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.

Se introduce dreptul elevilor de a beneficia de planuri individualizate de învățare și de o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, emisă de profesorul consilier școlar și de profesorul diriginte, având caracter de orientare școlară.

Media anuală la purtare va fi scăzută cu un punct la fiecare 40 de absențe nemotivate/an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore/an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate.

Menținerea prevederii conform căreia este interzisă folosirea absenței ca mijloc de coerciție.

Sancțiunile pot fi observație individuală, mustrare scrisă, retragerea burselor de care beneficiază elevul, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, preavizul de exmatriculare și exmatricularea (cu drept de reînscriere sau fără drept de reînscriere, după caz).

Elevii sancționați cu suspendare, preaviz de exmatriculare sau exmatriculare cu drept de reînscriere beneficiază de consiliere școlară, intervenție psihologică și psihoterapie, precum și de activități remediale.

A fost menținut dreptul elevilor de a contesta sancțiunile. În situația în care, ca urmare a soluționării contestației care a fost însoțită și de scăderea notei la purtare, sancțiunea este modificată sau anulată, se poate modifica, respectiv anula și decizia de scădere a notei la purtare.

Forma integrală a acestor documente poate fi găsită pe site-ul Ministerului Educației, iar propunerile și sugestiile pot fi trimise pe adresa de e-mail consultari.publice@edu.gov.ro.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.