Acasă Uncategorized Bucureşti: Un pic mai mulţi bani pe piaţă

Bucureşti: Un pic mai mulţi bani pe piaţă

DISTRIBUIȚI

 – 96977 – 27122010 – Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii noiembrie 2010 de 197287,3 milioane lei. Faţă de luna octombrie 2010 aceasta a crescut cu 1,3 la sută (0,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2009 masa monetară s-a majorat cu 6,3 la sută (-1,3 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*

 

 

 

 

INDICATORI

30 noiembrie 2010      (mil. lei)

Noiembrie 2010/           Octombrie 2010               (%)

Noiembrie 2010/          Noiembrie 2009

(%)

M1 (masa monetară în sens restrâns)

79916,0

1,7

1,6

Numerar în circulaţie

26227,4

-2,3

10,4

Depozite overnight **

53688,6

3,7

-2,2

M2 (masa monetară intermediară)

194198,2

1,3

5,5

M1

79916,0

1,7

1,6

Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv

(sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)

114282,2

1,1

8,4

M3 (masa monetară în sens larg)

197287,3

1,3

6,3

M2

194198,2

1,3

5,5

Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)

 

3089,1

-0,4

106,5

*date provizorii

**conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*

 

INDICATORI

30 noiembrie 2010      (mil. lei)

Noiembrie 2010/           Octombrie 2010               (%)

Noiembrie 2010/          Noiembrie 2009

(%)

Masa monetară (M3)

197287,3

1,3

6,3

Active externe nete**

31014,9

8,8

46,2

Active interne nete***

166272,4

0,0

1,2

*  date provizorii

**  se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar. Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI. ***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3). Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna noiembrie 2010 cu 0,5 la sută (0,0 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2010, până la nivelul de 207924,8 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,6 la sută (-1,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 1,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,8 la sută). La 30 noiembrie 2010, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 3,5 la sută (-3,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2009, pe seama majorării cu 8,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 8,0 la sută) şi a diminuării cu 3,6 la sută a componentei în lei (-10,5 la sută în termeni reali).

 

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

 

INDICATORI

30 noiembrie 2010        (mil. lei)

Noiembrie 2010/           Octombrie 2010               (%)

Noiembrie 2010/          Noiembrie 2009

(%)

Credit neguvernamental (total)

207924,8

0,5

3,5

Credit neguvernamental în lei:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

77038,3

36176,1

40862,2

-0,6

-0,9

-0,3

-3,6

-7,2

-0,2

Credit neguvernamental în valută:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

130886,5

65608,8

65277,7

1,2

1,4

0,9

8,2

6,5

10,0

*date provizorii

 

Creditul guvernamental a crescut în luna noiembrie cu 8,2 la sută, până la 58291,8 milioane lei. La 30 noiembrie 2010, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 23,1 la sută (14,3 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2009. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna noiembrie 2010 cu 1,9 la sută faţă de luna octombrie 2010, până la nivelul de 172084,6 milioane lei.  

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*

 

INDICATORI

30 noiembrie 2010      (mil. lei)

Noiembrie 2010/           Octombrie 2010              (%)

Noiembrie 2010/          Noiembrie 2009

(%)

Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)**

172084,6

1,9

5,2

Depozite în lei ale rezidenţilor:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

108010,8

62054,5

45956,3

2,4

0,9

4,5

7,5

4,7

11,6

Depozite în valută ale rezidenţilor:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

64073,8

39503,9

24569,9

1,0

0,9

1,3

1,5

6,6

-5,6

*date provizorii ** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,9 la sută, până la 62054,5 milioane lei. La 30 noiembrie 2010, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 4,7 la sută (-2,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2009. Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 4,5 la sută, până la 45956,3 milioane lei. La 30 noiembrie 2010, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 11,6 la sută (3,6 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2009. Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,0 la sută, până la nivelul de 64073,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,6 la sută, până la 14955,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 1,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor au crescut cu 1,3 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 6,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 6,3 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 5,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 5,8 la sută). – www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.