Acasă Economie Raportul pe 2016 privind activitatea întreprinderilor de stat

Raportul pe 2016 privind activitatea întreprinderilor de stat

DISTRIBUIȚI

 148754 – 23112017  – Guvernul a luat act de Raportul privind activitatea pe 2016 a întreprinderilor publice, document anual elaborat și prezentat de Ministerul Finanțelor Publice. Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari monitorizați de MFP pentru un număr total de 1.668 întreprinderi publice, grupate după cum urmează: 287 întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităților publice tutelare centrale, din care 223 active (aflate în stare de funcționare) și 64 întreprinderi inactive (aflate în stare de insolvență, faliment, lichidare, dizolvare), 1.381 întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităților publice tutelare locale, din care 1.186 active și 195 inactive. De asemenea, Raportul cuprinde și o analiză a aplicării guvernanței corporative în temeiul OUG nr.109/2011 pentru un număr total de 1.275 întreprinderi publice.

Activitatea întreprinderilor publice de stat

În 2016 participațiile deținute direct/indirect de stat la cele 287 întreprinderi publice de stat au fost în valoare de 28,591 miliarde lei. În cadrul întreprinderilor publice și-au desfășurat activitatea un număr de 195.817 persoane. Principalii indicatori economico-financiari realizați de întreprinderile publice de stat active sunt: veniturile totale în sumă de 44,167 miliarde lei, din care subvenții de la bugetul de stat în sumă de 5,717 miliarde lei, cheltuieli totale în sumă de 38,910 miliarde lei și rezultatul brut în sumă totală de 5,257 miliarde lei, obținut astfel: profit brut în sumă de 6,753 miliarde lei înregistrat de 143 întreprinderi publice de stat, pierdere brută în sumă de 1,496 miliarde lei înregistrată de 58 întreprinderi publice de stat, dividende/vărsăminte din profitul aferent anului 2016 repartizate la bugetul de stat în sumă de 3,080 miliarde lei și datorii totale în sumă de 21,448 miliarde lei, din care plăți restante în sumă de 3,497 miliarde lei.

În anul 2016, comparativ cu 2015, s-a constatat o scădere a veniturilor totale cu suma de 2,124 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu suma de 4,858 miliarde lei și o creștere a rezultatului brut cu suma de 2,733 miliarde lei.

Raportul include recomandări pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor publice de stat:

  • Continuarea procesului de diminuare a participațiilor statului la nivelul întreprinderilor publice prin privatizări, restructurări și vânzări de active;
  • Accelerarea procedurilor de insolvență și faliment în întreprinderile publice inactive;
  • Recrutarea de consultanți specializați în restructurare pentru întreprinderile publice care sunt viabile, dar sub-performante;
  • Consolidarea întreprinderilor mici prin unirea acestora în entități mai mari și mai viabile;
  • Realizarea de programe concrete pentru reducerea plăților restante ale întreprinderilor publice;
  • Intensificarea activităților de recrutare a administratorilor sau directorilor conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Activitatea întreprinderilor publice locale

În 2016 participațiile deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la cele 1.381 de întreprinderi publice locale au fost de 3,480 miliarde lei. În cadrul întreprinderilor publice locale și-au desfășurat activitatea un număr de 106.799 persoane.

Principalii indicatori economico-financiari realizați de întreprinderile publice locale active sunt:

–        veniturile totale în sumă de 8,917 miliarde lei, din care subvenții de la bugetul local în sumă de 2,548 miliarde lei

–        cheltuieli totale în sumă de 8,455 miliarde lei

–        rezultatul brut în sumă totală de 0,462 miliarde lei, obținut astfel:

  • profit brut în sumă de 0,628 miliarde lei înregistrat de un număr de 639 întreprinderi publice locale
  • pierdere brută în sumă de 0,166 miliarde lei înregistrată de un număr de 362 întreprinderi publice locale

–        datoriile totale în sumă de 6,264 miliarde lei din care plăți restante în sumă de 1,145 miliarde lei.

În 2016, comparativ cu 2015, s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale cu suma de 0,676 miliarde lei, a cheltuielilor totale cu suma de 0,778 miliarde lei și o scădere a rezultatului brut cu suma de 0,102 miliarde lei.

Din cele 1.186 întreprinderi publice locale active monitorizate, pentru un număr de 1.127 sunt aplicate prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.