Acasă Economie Prima rectificare bugetară din 2019: Sume importante pentru primării

Prima rectificare bugetară din 2019: Sume importante pentru primării

DISTRIBUIȚI

151314 – 06082019  –   Prima rectificare bugetară din aceast an este utilizată de guvern pentru a direcționa sume importante către primării. Se suplimentează PNDL cu 1.500 de milioane lei și se alocă fonduri și pentru echilibrarea bugetară.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: +970,5 milioane lei per sold, propunere care are în vedere asigurarea a 1.500 milioane lei pentru PNDL și reduceri la alte naturi de cheltuieli în funcție de gradul de execuție precum și necesarul de finanțare până la finalul anului al anumitor proiecte/programe.

S-au identificat economii în principal la: investiții ale agenților economici (-300 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 43,7%), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-201 milioane lei, unde execuția pe primul semestru raportată la prevederile anuale a fost de 26,8%), cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-10 milioane lei, execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 39,9%), alte cheltuieli (-9,5 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 3,8%) și active nefinanciare (-9 milioane lei, datorită execuției pe primul semestru raportată la prevederile anuale de 17%).

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.900,0 milioane lei, astfel:

– se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 177,7 milioane lei, pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada septembrie – decembrie a anului școlar 2019 – 2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 – 2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr.1-3 la această hotărâre;

– se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București cu suma de 16,1 milioane lei, pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României la nivelul sectoarelor Municipiului București, în perioada septembrie – decembrie a anului școlar 2019 – 2020;

Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 2.637,7 milioane lei, din care: 2.606,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale care se repartizează astfel:

– pentru echilibrarea bugetelor locale ale municipiului București și sectoarelor municipiului București se va aloca suma de 710,3 milioane lei, astfel: Pentru fiecare dintre sectoarele municipiului București suma s-a calculat ca diferență între jumătate din planul anual aprobat la nivelul fiecărui sector pentru indicatorul ”Cote defalcate din impozitul pe venit” și cotele din impozitul pe venit încasate la nivelul fiecărui sector la data de 30.06.2019.

– pentru municipiul București, suma repartizată reprezintă 49% din suma de 582,3 milioane lei încasată la bugetul de stat de pe raza municipiului București și nealocată în primele 3 luni ale anului 2019.

– pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, se va aloca suma de 425,4 milioane lei, astfel: S-a calculat suma corespunzătoare diferenței între cota de 60%, respectiv 15% pentru județe, aprobate potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2019 și cea de 41,75%, respectiv 11,25% pentru județe, stabilite potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

La sumele astfel calculate s-au adăugat veniturile din valorificarea unor bunuri (cod 39.02) încasate la 31.12.2018 și s-a scăzut nivelul acelorași sume încasate la data de 30.06.2019.

Suma de 1.470,3 milioane lei prevăzută în anexa nr.4, la poziția nr.3226 – ”Sume rezervate”, se repartizează unităților administrativ-teritoriale din cadrul județelor, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, cu prioritate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare a bugetelor locale

            CAS pentru tichete cadou

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, așadar, pe sold, cu suma de 3,75 miliarde lei, iar cheltuielile cu 3,95 miliarde.

Proiectul de rectificare bugetară prevede suplimentarea încasărilor statului, inclusiv din includerea tichetelor cadou în categoria veniturilor pentru care se plătesc contribuţii la sănătate şi pensii. Impactul financiar al tuturor măsurilor fiscale ce vor fi implementate până la sfârşitul anului este de 6,3 miliarde de lei.

Astfel, prin proiectul de ordonanţă privind rectificarea bugetară se propun modificări ale veniturilor bugetare ca urmare a următoarelor măsuri: modificarea regimului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate în legătură cu o activitate dependentă (venituri din salarii şi asimilate salariilor), în anumite situaţii şi includerea acestora în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS şi CAM) (+22,2 milioane lei 4 luni 2019); ”Se menţine regimul de exceptare de la plata contribuţiilor sociale numai pentru tichetele cadou acordate de angajator/plătitor cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita plafonului de 150 lei/eveniment/persoană”, se arată în proiect.

Creşterea nivelului accizei totale pentru ţigarete (+161,7 milioane lei 4 luni 2019);

Introducerea băuturilor răcoritoare cu un conţinut ridicat de zaharuri în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate (+320 milioane lei 4 luni 2019);

Instituirea unui mecanism de restructurare a obligaţiilor bugetare ca mecanism alternativ faţă de procedura de acordare a eşalonării la plată, reglementată în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se estimează încasări suplimentare din recuperarea obligaţiilor restante (+1.890 milioane lei pentru 2019);

Menţinerea angajamentului ANAF de a colecta veniturile din TVA şi accize la nivelul programat pentru semestrul II dar şi reînnoirea angajamentului ANAF de a colecta venituri suplimentare prin intensificarea acţiunilor de îmbunătăţire a colectării şi reducerea evaziunii fiscale (+3,6 miliarde lei);

Taxa pe activele bancare +300 milioane lei;

Menţinerea planului de realizare a veniturilor din dividende de la societăţi şi companii naţionale precum şi de la regii autonome.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.