Acasă Externe Agenda Europeana 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor

25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor

DISTRIBUIȚI

 152538 – 25112019 – Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant Federica Mogherini au făcut următoarea declarație:

            Violența împotriva femeilor și a fetelor e o violență îndreptată împotriva întregii umanități și nu ar trebui să o tolerăm nici în Europa, nici în alt colț al lumii. Știm însă cu toții că, în ciuda strădaniilor noastre, suntem încă departe de a câștiga această bătălie.

            Violența împotriva femeilor se întâmplă pretutindeni, nu există niciun refugiu sigur, nici măcar în propria familie, ba dimpotrivă. Femeile sunt victime ale violenței în propriile familii, așa cum sunt victime ale violenței și la locul de muncă, în școli și în universități, pe stradă, ca persoane strămutate și ca migrante și tot mai mult și în mediul online prin violența cibernetică și discursul de incitare la ură.

            Problema a căpătat o amploare care este în continuare alarmantă: în Europa, una din trei femei a fost victimă a violenței fizice și/sau sexuale. În UE, aproape toate victimele traficului de persoane în scopul exploatării sexuale sunt femei și fete.

            În țările în curs de dezvoltare, o fată din trei este dată în căsătorie înainte să fi împlinit vârsta de 18 ani. La nivel mondial, numărul femeilor și fetelor care au fost supuse mutilării genitale, o practică ce subzistă în aproximativ 30 de țări, este de cel puțin 200 de milioane.

            Este responsabilitatea noastră, în cadrul UE și al comunității internaționale, să ne menținem angajamentul de a preveni, de a respinge fără echivoc și de a condamna orice formă de violență împotriva femeilor și a fetelor.

            Avem, de asemenea, responsabilitatea de a le sprijini și a le proteja pe victime creând un mediu sigur în care acestea să poată avea încredere să vorbească despre răul care li s-a făcut.

            UE se angajează să continue să colaboreze neobosit cu partenerii noștri pentru a consolida cadrele juridice și instituțiile, sprijinind dezvoltarea și educația, îmbunătățind serviciile pentru femeile supraviețuitoare, abordând cauzele profunde ale violenței și promovând emanciparea femeilor.

            Însă pentru a putea pune capăt violenței împotriva femeilor și a fetelor este nevoie de un angajament ferm nu numai la nivel instituțional, ci și de o amplă mobilizare a organizațiilor internaționale, a ONG-urilor și a societății civile în general. Și în special a bărbaților.

            Prin urmare, obiectivul nostru rămâne clar: eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor. UE va continua să ocupe o poziție de lider în cadrul acestei mobilizări internaționale pentru apărarea drepturilor fiecărei femei și fiecărei fete de a trăi în deplină libertate și siguranță. Facem acest lucru pentru viitorul nostru și pentru prezentul nostru, deoarece femeile sunt stâlpii unei societăți juste, deschise, dezvoltate și democratice și nimic nu ar trebui să le priveze de libertatea de a-și îndeplini această menire așa cum cred de cuviință și în siguranță.”

            Uniunea Europeană a instituit măsuri robuste pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor, printre care se numără:

            Directiva UE privind drepturile victimelor le garantează victimelor infracțiunilor mai multe drepturi și o protecție sporită, precum și sprijin specializat pentru victimele violenței sexuale sau bazate pe gen.

            Comisia este pe cale să finalizeze aderarea UE la Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

            Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” contribuie la combaterea violenței împotriva femeilor și a copiilor prin finanțarea de proiecte locale axate pe prevenirea violenței bazate pe gen, pe sprijinirea victimelor și a femeilor și a fetelor aflate în situație de risc, pe formarea profesioniștilor și consolidarea capacităților serviciilor care le vin în ajutor.

UE combate violența împotriva femeilor și în afara frontierelor UE.

            În ultimii doi ani, am oferit sprijin unui număr de peste 1,5 milioane de fete și de femei, furnizându-le servicii de protecție și îngrijire în urma mutilării genitale. Eforturile de prevenire au un impact pozitiv: aproximativ 3 000 de comunități, însumând 8,5 milioane de persoane, au anunțat public că renunță la această practică.

            În ceea ce privește căsătoriile timpurii, UE a lansat o serie de inițiative menite să schimbe atitudinile și practicile legate de drepturile fetelor, care au atins un public-țintă de peste 1,6 milioane de persoane.

            Violența împotriva femeilor și a fetelor este o încălcare a drepturilor omului cu o largă incidență și un impact devastator, întâlnită peste tot în lume. OMS estimează că o treime din populația feminină mondială a suferit acte de violență într-un moment sau altul în cursul vieții. Această cifră este, poate, doar vârful aisbergului, fiind vorba de o formă de violență de multe ori îndurată în tăcere din cauza stigmatizării și a rușinii legate de experiența respectivă. De aceea, mulți dintre cei care se fac vinovați de astfel de violențe împotriva femeilor rămân nepedepsiți.

            Pe lângă inițiativele menționate, UE a publicat Directiva privind drepturile victimelor, care garantează victimelor tuturor infracțiunilor mai multe drepturi și o protecție mai bună. Aceste norme prevăd că victimele cele mai vulnerabile, cum ar fi victimele violențelor sexuale, victimele violenței de gen și victimele violenței în relațiile apropiate, trebuie să aibă acces la servicii de sprijin specializate. Un astfel de sprijin presupune accesul la adăposturi pentru victimele care au nevoie de un refugiu sigur și un sprijin specific și integrat, inclusiv sprijin pentru depășirea traumelor și consiliere. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a acestei directive în statele membre și a luat măsuri împotriva statelor membre care nu au transpus integral sau corect normele UE.

            În plus, UE consideră traficul de persoane drept o formă de violență împotriva femeilor și a fetelor, iar combaterea sa continuă să fie o prioritate a acțiunilor esențiale întreprinse de UE ca parte a cadrului său juridic și de politici, în temeiul mandatului orizontal al coordonatorului UE pentru combaterea traficului de persoane (Prezentare generală 2012-2016 și 2017-2018).

            În plus, astăzi, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) publică un nou ghid de evaluare a riscurilor pentru poliție pentru a ajuta autoritățile de aplicare a legii și sectoarele sănătății să colaboreze mai bine pentru a împiedica repetarea actelor de violență în familie și pentru a salva vieți.

            O prioritate a acțiunii externe a Comisiei Europene este finalizarea aderării UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, primul instrument din Europa care stabilește standarde obligatorii din punct de vedere juridic pentru a preveni violența împotriva femeilor și violența domestică, pentru a le proteja pe victime și a-i pedepsi pe făptași. Este obligația statului să combată prin toate mijloacele acest tip de violență sub toate formele sale și să ia măsurile necesare de prevenire, protecție și urmărire penală. În parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite, am lansat Inițiativa Spotlight – o inițiativă mondială multianuală care vizează eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor. Cu o investiție inițială fără precedent de 500 de milioane EUR, protejăm și dăm glas femeilor și fetelor care au fost reduse la tăcere de societățile în care trăiesc și care doresc acum să se facă auzite. În 2017 și 2018, se estimează că UE a alocat peste 62 de milioane EUR sub formă de ajutor umanitar pentru a preveni și a combate în întreaga lume violența sexuală și bazată pe gen prin programele sale de protecție și de sănătate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.