Acasă Politic Agenda ședinței Guvernului României din 16 iunie 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 16 iunie 2021

DISTRIBUIȚI

 160070 – 16062021 – Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-3.pdf

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-6.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-3.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 230 și 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-4.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (PRIMA LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-5.pdf

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 25 din  Hotărârea Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-30.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGANEXE-2.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-31.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naţionale şi europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-33.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-35.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru desființarea activității ”Revista Obiectiv” de pe lângă Inspecția Muncii și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-36.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 București”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-37.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenție în cazarma 2845 Târgoviște”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-38.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea parcului auto al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii și Şcolii Naţionale de Grefieri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-39.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ”Skachkov Evghenii ”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-40.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr.1705/2006, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-41.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Orchestra Simfonică București ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-42.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-BVC-RNP-2021-1.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice și modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum și pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-48.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Apața, județul Brașov

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-44.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Conop, județul Arad

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-45.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-46.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hopârta, județul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-47.pdf

MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării ACORDULUI între Ministerul Educației din România și Ministerul Educației și Formării Profesionale din Regatul Spaniei cu privire la înființarea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole în România și la organizarea examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol în unitățile de învățământ liceal din România

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-3.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea conexiunii Autostrăzii Timișoara – Moravița (RO) și drumul de mare viteză Belgrad – Vatin (RS)”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-4.pdf

 1. MEMORANDUM cu tema: desemnarea domnului Cătălin Drulă, ministrul transporturilor și infrastructurii, în calitate de Președinte al Părții române în cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale România–Ucraina de colaborare economică, industrială și tehnico-ştiinţifică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-5.pdf

 1. NOTE
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Oradea, județul Bihor, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea clădirii cu funcțiunea de ,,Pavilion ambulatoriu integrat, recuperare medicală și administrativ” și a terenului aferent acesteia, din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-2.pdf

 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Focșani, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat în municipiul Focșani, Bd. București nr. 3, identificat în cartea funciară a municipiului Focșani nr. 61771, nr. cadastral 61771 din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-3.pdf

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-4.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.