Acasă Externe Agenda Europeana Noul pact privind migrația și azilul: raportarea cu privire la evoluții și...

Noul pact privind migrația și azilul: raportarea cu privire la evoluții și intensificarea luptei împotriva exploatării migranților

DISTRIBUIȚI

161490 – 01102021 – La un an de la adoptarea propunerii referitoare la noul Pact privind migrația și azilul, Comisia Europeană a prezentat un raport privind migrația și azilul.

Comisia a adoptat, de asemenea, un plan de acțiune reînnoit al UE împotriva introducerii ilegale de migranți și o comunicare referitoare la aplicarea Directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilor. Aceste inițiative, care se înscriu în abordarea cuprinzătoare cu privire la migrație introdusă de noul Pact privind migrația și azilul, vizează prevenirea exploatării organizate a migranților și reducerea migrației ilegale, în concordanță cu obiectivul noului pact de a promova gestionarea durabilă și ordonată a migrației. Inițiativele vor aborda atât provocările persistente legate de neutralizarea grupurilor infracționale organizate, cât și necesitatea de a se adapta la noile provocări, inclusiv la introducerea ilegală de migranți facilitată de stat, ca răspuns la situația de la frontierele externe ale UE cu Belarus.

Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Săptămâna trecută s-a împlinit un an de când am prezentat propunerile noastre pentru un nou Pact privind migrația și azilul. În timp ce adoptarea acestora este un proces extrem de lent și anevoios, provocările legate de migrație continuă să apară sub forme noi și vechi. Toate dezvoltările recente în materie de migrație – de la presiunea continuă în zona central-mediteraneeană la situația care se degradează în Afganistan și la noua presiune la frontierele noastre estice – demonstrează necesitatea imperativă a unui cadru european durabil în materie de azil și migrație. Dacă vor fi adoptate, propunerile din cadrul pactului ar putea îmbunătăți considerabil capacitatea statelor membre de a aborda o serie întreagă de probleme cu care se confruntă în prezent. Și dacă am învățat ceva din ultimii ani, ar trebui să știm că abordarea acestor probleme pe cont propriu nu este o opțiune. Acum este momentul să găsim soluții împreună”.

Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, a declarat: „Am făcut pași înainte importanți în ceea ce privește noul Pact privind migrația și azilul, iar evenimentele recente subliniază necesitatea urgentă de a realiza progrese cu privire la propunerile noastre atent echilibrate: propunerile privind procedura de screening și Eurodac vor permite verificarea corespunzătoare a tuturor celor care sosesc în UE și vor fi completate de propunerile noastre privind solidaritatea. Dacă ne punem de acord cu privire la Regulamentul privind cadrul de relocare, vom ajuta Europa să aibă o voce mai puternică pe scena internațională, arătând modalitățile practice prin care noi și statele membre oferim protecție persoanelor aflate în dificultate. Am ajuns la un echilibru, acum avem nevoie de rezultate concrete”.

Raportul privind migrația și azilul: la un an de la noul pact

Raportul de astăzi trece în revistă progresele înregistrate și principalele evoluții ale politicii în materie de migrație și azil din ultimul an și jumătate, identifică principalele provocări și evidențiază perspectivele de progres, prezentând măsurile care vor duce la o politică mai solidă, mai viabilă și mai echitabilă în materie de migrație și azil.

Raportul acoperă toate aspectele gestionării migrației, inclusiv situația actuală a mișcărilor migratorii, un bilanț al impactului pandemiei, acțiunile agențiilor UE în materie de gestionare a frontierelor și a azilului, sprijinul continuu oferit de Comisie statelor membre care se confruntă cu presiunea migrației, finanțarea și problema deplasărilor neautorizate în interiorul UE. Sunt evidențiate răspunsul imediat al UE la situația din Afganistan, sprijinul UE pentru Grecia și reacția la sosirile din Belarus. Raportul prezintă detalii privind progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea cadrului legislativ și oferă o imagine de ansamblu completă asupra cooperării cu țările partenere, pe baza noii abordări stabilite în pact. Sunt prezentate, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea și incluziunea.

UE a luat numeroase măsuri pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a face față provocărilor în continuă schimbare legate de gestionarea migrației. În momentul de față este crucial să se realizeze progrese rapide și constructive cu privire la dosarele legislative legate de noul pact, care vor contribui la consolidarea în continuare a capacității Europei de a-și proteja frontierele, de a-i primi în condiții umane pe cei care au dreptul de a veni și de a-i trata cu demnitate pe cei care nu se bucură de acest drept, în conformitate cu valorile și principiile UE.

Planul de acțiune reînnoit al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2021-2025)

Prevenirea și combaterea introducerii ilegale de migranți reprezintă un obiectiv strategic esențial al noului Pact privind migrația și azilul și al Strategiei UE privind o uniune a securității, care necesită o cooperare și o coordonare continuă la nivel internațional. Pe baza progreselor înregistrate în urma primului plan de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015-2020), Comisia, în colaborare cu Înaltul Reprezentant va dezvolta parteneriate operaționale pentru combaterea introducerii ilegale de migranți, cu instrumente concrete, ca parte a unor parteneriate cuprinzătoare, echilibrate, personalizate și reciproc avantajoase în materie de migrație, bazate într-o măsură și mai mare pe încrederea și cooperarea reciprocă; va dezvolta în continuare toate instrumentele operaționale, juridice, diplomatice și financiare de care dispune UE pentru a răspunde instrumentalizării migrației ilegale de către actorii statali, inclusiv prin adoptarea de măsuri corespunzătoare în diverse domenii de politică, precum vizele, comerțul, dezvoltarea, asistența financiară și altele. O astfel de măsură este suspendarea parțială a Acordului de facilitare a eliberării vizelor cu Belarus, pe care Comisia o propune; va îmbunătăți punerea în aplicare a cadrului juridic pentru sancționarea persoanelor care introduc ilegal migranți, inclusiv prin Protocolul ONU împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, și, în cadrul UE, prin „Pachetul privind persoanele care introduc ilegal migranți”; va îmbunătăți punerea în aplicare a cadrului juridic privind protecția împotriva exploatării, care include Directiva privind combaterea traficului de persoane, Directiva privind drepturile victimelor, Directiva privind permisele de ședere și Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor; va răspunde la evoluția practicilor și a instrumentelor online care facilitează introducerea ilegală de migranți, prin intensificarea cooperării operaționale și a schimbului de informații dintre autoritățile naționale și agențiile UE; va intensifica cercetarea și colectare de date pentru o mai bună înțelegere a tendințelor în materie de migrație, a naturii și a amplorii rețelelor infracționale, a impactului politicilor de combatere a introducerii ilegale de migranți și a modului de operare al rețelelor infracționale.

Oferirea unui loc de muncă unui străin care nu are autorizație de muncă sau permis de ședere este un stimulent esențial pentru migrația ilegală. Aceasta este o practică dăunătoare atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere economic, deoarece expune persoanele în cauză la riscul exploatării, conducând la irosirea banului public și subminând drepturile individuale și sociale.

Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor oferă un cadru juridic european pentru prevenirea și combaterea oferirii unui loc de muncă migranților aflați în situație ilegală. Raportul de astăzi identifică acțiunile menite să îmbunătățească aplicarea în practică a directivei, să abordeze utilizarea ineficientă de către statele membre a normelor privind sancțiunile, a măsurilor de protecție și a inspecțiilor pentru detectarea angajatorilor abuzivi și protejarea migranților împotriva exploatării. Pentru a sprijini statele membre în îmbunătățirea punerii în aplicare a normelor UE stabilite de comun acord, Comisia:

va promova dialogul cu autoritățile statelor membre și cu diverse părți interesate, inclusiv prin relansarea, în 2021, a grupului de experți în materie de migrație ilegală care se ocupă în mod special de Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor;

va sprijini schimbul de bune practici prin colaborarea cu părțile interesate, cum ar fi autoritățile naționale din domeniul muncii și al imigrației, sindicatele, organizațiile societății civile, partenerii sociali, organizațiile internaționale și Platforma europeană împotriva muncii nedeclarate;

va monitoriza în permanență punerea în aplicare a directivei și se va concentra pe asigurarea respectării efective a acesteia, lansând proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, dacă este cazul.

Până la sfârșitul anului 2022, Comisia va pune în aplicare măsurile prezentate în comunicare și va raporta cu privire la rezultatele obținute în următorul raport privind punerea în aplicare, care trebuie prezentat cel târziu în 2024. În lumina progreselor realizate, Comisia va analiza apoi dacă se justifică modificarea cadrului juridic existent.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.