Acasă Externe Agenda Europeana Securitatea maritimă: Consiliul European aprobă strategia și planul de acțiune revizuite ale...

Securitatea maritimă: Consiliul European aprobă strategia și planul de acțiune revizuite ale UE

DISTRIBUIȚI

170312 – 24102023 – Consiliul Europeana aprobat astăzi o strategie și un plan de acțiune revizuite ale UE privind securitatea maritimă, care vizează abordarea provocărilor în materie de securitate pe mare.

Strategia și planul de acțiune aferent au fost adoptate pentru prima dată de Consiliu în 2014, planul de acțiune fiind actualizat în 2018. Împreună, cele două documente au creat un cadru cuprinzător pentru abordarea diferitelor amenințări și provocări pe mare, cum ar fi activitățile ilicite, concurența pentru resursele naturale și amenințările la adresa libertății de navigație. Strategia a contribuit la promovarea unei guvernanțe pe mare bazate pe norme și a dat un impuls cooperării internaționale.

Scopul revizuirii este de a se asigura că UE dispune de o gamă largă de instrumente eficace pentru a aborda amenințările și provocările la adresa securității, noi și în continuă evoluție, inclusiv concurența strategică tot mai mare pentru putere și resurse în bazinele maritime din jurul UE și din afara acesteia, degradarea mediului și atacurile hibride și cibernetice care vizează infrastructura maritimă. Strategia reprezintă un cadru cu ajutorul căruia UE poate să-și intensifice acțiunile pentru a-și proteja interesele pe mare și a-și apăra cetățenii, valorile și economia, inclusiv din perspectiva agresiunii militare nejustificate și neprovocate a Rusiei împotriva Ucrainei.

Odată cu actualizarea, strategia și planul său de acțiune au fost, de asemenea, aliniate la cadrele și instrumentele de politică recente ale UE, cum ar fi Busola strategică pentru securitate și apărare.

Șase obiective strategice

Revizuirea strategiei UE în materie de securitate maritimă și a planului de acțiune al acesteia a avut loc pe baza unei comunicări comune a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, publicată în martie 2023, și include contribuții din partea statelor membre. Comunicarea a urmat unei solicitări din partea Consiliului din 2021 de a se evalua necesitatea unei astfel de actualizări.

Strategia revizuită este structurată în jurul a șase obiective strategice, care au fost transpuse în planul de acțiune aferent sub forma a aproximativ 150 de acțiuni concrete:

– Intensificarea activităților pe mare

Pentru a intensifica activitățile pe mare, UE intenționează să organizeze exerciții de securitate maritimă, inclusiv exerciții navale anuale ale forțelor navale și ale pazei de coastă din statele membre, precum și să consolideze operațiile navale existente ale UE (Atalanta și Irini).

Alt scop urmărit este de a dezvolta în continuare operațiuni de pază de coastă în bazinele maritime europene și de a coordona prezența activelor navale și aeriene ale statelor membre în noi zone maritime de interes, pe baza conceptului „prezențe maritime coordonate”.

Alte acțiuni-cheie includ intensificarea luptei împotriva activităților ilegale și ilicite pe mare, cum ar fi pirateria și jaful armat, criminalitatea organizată, inclusiv introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane, precum și pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat. Vor fi, de asemenea, consolidate inspecțiile de securitate maritimă în porturi în UE.

– Cooperarea cu partenerii

În conformitatea cu strategia revizuită, UE intenționează, de asemenea, să intensifice parteneriatele cu țări care împărtășesc aceeași viziune și cu organizații regionale și internaționale, să promoveze dialogul și bunele practici și să susțină ordinea maritimă bazată pe norme, în special Convenția ONU asupra dreptului mării.

De asemenea, UE își va intensifica cooperarea cu NATO în domeniul securității maritime, pe baza rezultatelor obținute până în prezent și în conformitate cu cea de a treia Declarație comună privind cooperarea UE-NATO din ianuarie 2023.

– Asumarea rolului de lider în ceea ce privește cunoașterea situației maritime

În ceea ce privește cunoașterea situației maritime, accentul va fi pus pe îmbunătățirea colectării și a schimbului de informații între diferitele autorități civile și militare responsabile cu activitățile de monitorizare și supraveghere.

UE va continua să utilizeze și să dezvolte mediul comun pentru schimbul de informații (CISE), precum și să consolideze rețeaua de schimb de informații privind supravegherea maritimă MARSUR, pentru a îmbunătăți schimbul securizat de informații și coordonarea între autoritățile naționale și ale UE în ceea ce privește supravegherea maritimă.

Printre alte acțiuni-cheie se numără integrarea soluțiilor spațiale și intensificarea supravegherii cu nave de patrulare de coastă și în larg pentru a îmbunătăți cunoașterea situației maritime.

– Gestionarea riscurilor și a amenințărilor

Strategia revizuită pune, de asemenea, un accent puternic pe îmbunătățirea rezilienței și a pregătirii colective a UE și a statelor sale membre în materie de gestionare a diferitor riscuri și amenințări pentru securitatea maritimă.

O linie de acțiune esențială în cadrul acestui obiectiv este consolidarea rezilienței și a protecției infrastructurii maritime critice, cum ar fi conductele de gaze, cablurile submarine, porturile, instalațiile energetice offshore și terminalele GNL, în toate bazinele maritime din jurul UE, precum și intensificarea cooperării în ceea ce privește elaborarea unui plan regional de supraveghere a infrastructurii subacvatice și offshore.

Alte acțiuni-cheie includ desfășurarea de exerciții maritime reale periodice la nivelul UE, axate pe domenii precum protecția porturilor și amenințările cibernetice și hibride, precum și îmbunătățirea alertei timpurii și a previziunii strategice cu privire la efectele schimbărilor climatice, cum ar fi creșterea nivelului mării și mareele de furtună.

– Consolidarea capabilităților

Un alt obiectiv strategic se referă la dezvoltarea capabilităților civile și militare în domeniul securității maritime, implicând, după caz, industria.

Liniile de acțiune propuse includ elaborarea de cerințe comune pentru tehnologiile de apărare de suprafață și subacvatice, construirea de sisteme interoperabile fără pilot pentru monitorizarea infrastructurii maritime critice și intensificarea activității cu privire la mai multe proiecte de cooperare structurată permanentă (PESCO) legate de securitatea maritimă.

– Educație și formare

Strategia urmărește, de asemenea, să asigure un nivel ridicat de educație, competențe și formare specializate, care este indispensabil pentru ca UE să facă față provocărilor actuale și viitoare în materie de securitate maritimă.

Unele dintre acțiunile-cheie din acest domeniu se axează pe competențele necesare pentru a combate amenințările hibride și cibernetice, precum și pe desfășurarea unor programe de formare specifice deschise partenerilor din afara UE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.