Acasă Politic IGPR, Poliția de Frontieră și IGI, puncte naționale de contact pentru interogarea...

IGPR, Poliția de Frontieră și IGI, puncte naționale de contact pentru interogarea bazelor de date ale Departamentului de Securitate Internă al SUA

DISTRIBUIȚI

 168228 – 09022024 – Guvernul a modificat, în ședința din 8 februarie, Legea nr. 158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul SUA privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.

Modificările vizează crearea, la nivel național, a mecanismelor necesare pentru realizarea unui schimb de informații cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii, prin intermediul unei platforme informatice dezvoltate și administrate de Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, se urmărește crearea unui flux de lucru automatizat în ceea ce privește colaborarea cu Departamentul pentru Securitate Internă, care să permită punctului/ punctelor naţional/naţionale de contact desemnat/desemnate de partea americană și de către partea română căutarea automatizată a datelor de referință dactiloscopice în sistemul AFIS naţional prin platforma informatică, precum și în sistemele de identificare similare ale părţii americane, cât și transmiterea, după caz, a datelor personale și a informațiilor suplimentare, în cazul unei concordanțe.

IGPR, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General pentru Imigrări sunt desemnate puncte naționale de contact pentru interogările automatizate în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii infracțiunilor grave în privința colaborării cu Departamentul pentru Securitate Internă.

Proiectul de lege creează posibilitatea ca mecanismul și condițiile de realizare a schimbului de informații pentru furnizarea de date cu caracter personal şi alte informații suplimentare în legătură cu datele de referință să fie stabilite prin aranjamente de punere în aplicare încheiate la nivelul MAI și SRI cu punctul/punctele naţional/naţionale de contact desemnat/desemnate de partea americană.

De asemenea sunt incluse prevederi cuprinzătoare în ceea ce privește protecția prelucrării datelor cu caracter personal.

În vederea creării fluxului de lucru automatizat în ceea ce privește schimbul de date cu Departamentul pentru Securitate Internă, este necesară modificarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, a OUG nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Acordul dintre România şi SUA privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracțiunilor grave prevede furnizarea reciprocă a datelor de referinţă din sistemele naţionale automate de identificare dactiloscopică și din bazele de analiză ADN, utilizate în prevenirea şi investigarea infracţiunilor. Conform documentului, procedurile se aplică faptelor ce constituie infracțiuni pasibile, potrivit legislației naționale a celor două state, de o pedeapsă privativă de libertate al cărei maxim este mai mare de un an sau de o pedeapsă mai gravă.

Documentul de cooperare are un conținut preponderent tehnic și cuprinde dispoziţii referitoare, printre altele, la:

– acces reciproc la datele de referinţă în sistemele automatizate de identificare a amprentelor, create de Părţi în acest scop; efectuarea interogărilor automatizate prin compararea datelor dactiloscopice, de către punctele naţionale de contact, în cazuri individuale;

– acces reciproc la datele de referinţă în fişierele de date ADN; efectuarea interogărilor automatizate prin compararea profilurilor ADN, în cazuri individuale, de către punctele naţionale de contact, în vederea cercetării infracţiunilor grave;

– furnizarea unor date suplimentare cu caracter personal și a altor informații legate de datele dactiloscopice și de datele ADN, după caz, potrivit legislaţiilor naţionale aplicabile celor două state;

– aspecte referitoare la refuzul îndeplinirii unei cereri de furnizare de date și informații;

– protecția datelor cu caracter personal și limitări privind prelucrarea acestora;

– măsuri privind securitatea datelor cu caracter personal;

– alte prevederi cu caracter procedural, cum ar fi: suportarea cheltuielilor, intrarea în vigoare a Acordului, încetarea aplicării acestuia.

Documentul de cooperare a fost încheiat în cadrul demersurilor politico-diplomatice întreprinse România pentru admiterea țării noastre în Programul Visa Waiver (VWP), cu precădere îndeplinirea criteriilor tehnice în procesul de liberalizare a vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în Statele Unite ale Americii.

Reglementările acordului sunt compatibile cu principiile cuprinse în Directiva (UE) 2016/680 în ceea ce privește garanțiile minime care trebuie impuse în materia transferului datelor cu caracter personal către state terțe și protecției acestora, printre care se numără drepturile persoanei vizate, asigurarea confidențialității și securității datelor și supravegherea și controlul prelucrărilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.