Acasă Externe Agenda Europeana Comisia Europeană alocă 500 de milioane de euro pentru a intensifica producția...

Comisia Europeană alocă 500 de milioane de euro pentru a intensifica producția de muniții, dintr-un total de 2 miliarde de euro pentru consolidarea industriei de apărare a UE

DISTRIBUIȚI

 171562 – 16032024 – Comisia Europeană a alocat suma de 500 milioane de euro prevăzută în Actul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP).  Acest lucru va permite industriei europene de apărare să își sporească capacitatea de producție de muniții la 2 milioane de cochilii pe an până la sfârșitul anului 2025.

De asemenea, Comisia Europeană a lansat programul de lucru pentru instrumentul de consolidare a industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA) și al patrulea program anual de lucru al Fondului european de apărare(FEA).

Împreună, aceste programe au un buget de aproape 2 miliarde de euro. Măsurile de astăzi în direcția consolidării bazei industriale și tehnologice de apărare europene sunt luate în urma adoptării primei Strategii industriale europene în domeniul apărării (EDIS) și a propunerii aferente privind un program european pentru industria de apărare (EDIP).

500 milioane de euro pentru creșterea capacității de producție de muniții la 2 milioane de euro pe an

 Cu sprijinul ASAP, se preconizează că Europa va atinge o capacitate anuală de producție de coji de muniție de 2 milioane până la sfârșitul anului 2025.

Comisia a finalizat evaluarea în temeiul Regulamentului ASAP în timp record și a selectat 31 proiecte pentru a ajuta industria europeană să își sporească producția de muniții și gradul de pregătire.

Proiectele selectate acoperă cinci domenii: certificarea explozivilor, a pulberilor, a cochiliilor, a rachetelor și a testării și recondiționării. Proiectele vor fi finanțate cu 513 milioane de euro din bugetele UE și Norvegiei. Această finanțare va mobiliza investiții suplimentare din partea industriei prin cofinanțare, ceea ce va duce la investiții totale de aproximativ 1.4 miliarde de euro în lanțul de aprovizionare.

ASAP se concentrează asupra pulberilor și explozivilor, care reprezintă blocaje pentru producția de coji de muniție, și le va aloca aproximativ trei sferturi din program. Programul va sprijini proiecte de creștere a capacității anuale de producție cu peste 10 000 de tone de pulbere și cu peste 4 300 de tone de explozivi. În acest scop, Uniunea va investi 248 de milioane de euro în capacitatea de producție a pulberilor și 124 de milioane de euro în capacitatea de fabricare a explozivilor.

Datorită măsurilor deja luate, capacitatea de producție anuală europeană pentru cochilii de 155 mm atinsese deja 1 milioane pe an în ianuarie 2024.

Întreprinderile beneficiare ale ASAP și lanțurile lor de aprovizionare sunt răspândite în întreaga Uniune Europeană. Se acordă sprijin pentru consolidarea capacităților de producție existente, precum și pentru crearea unora noi. Proiectele finalizate vor spori capacitatea de reacție și capacitatea industriei de apărare a Uniunii, asigurând o aprovizionare mai rapidă cu muniție și rachete în Europa.

Se preconizează că acordurile de grant cu solicitanții selectați vor fi semnate în mai 2024.

310 de milioane de euro pentru a stimula statele membre să achiziționeze împreună capabilități de apărare

 Prin adoptarea instrumentului pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun  (EDIRPA) și prin lansarea cererilor de propuneri respective, Comisia stimulează pentru prima dată statele membre să achiziționeze în comun produse din domeniul apărării care să răspundă celor mai urgente și critice nevoi, în special cele amplificate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Agregarea cererii va oferi previzibilitate și, prin urmare, va stimula industria noastră să crească capacitatea de producție și va îmbunătăți interoperabilitatea forțelor armate naționale.

Cu un buget total de 310 milioane de euro, programul de lucru EDIRPA va sprijini achizițiile publice în comun în trei domenii: 1) muniție (de exemplu, arme de calibru mic, muniție de artilerie, mortiere, rachete), 2) apărare aeriană și antirachetă și 3) Platforme și înlocuirea sistemelor preexistente (de exemplu, tancuri, vehicule blindate, sisteme de sprijin, sisteme de soldați, drone). Aceste priorități de finanțare au fost stabilite împreună cu statele membre pentru a răspunde nevoilor urgente în materie de apărare și pentru a realimenta stocurile de apărare.

Termenul de depunere a propunerilor este 25 iulie 2024.

1.1 miliarde de euro pentru stimularea proiectelor UE de C&D;

 Pentru a se asigura că Europa rămâne părării, Comisia a adoptat cel de al patrulea program anual de lucru al Fondului european de apărareîn avangarda tehnologiei și inovării în domeniul a (FEA) și a lansat cererile de propuneri corespunzătoare, alocând o sumă suplimentară de 1.1 miliarde de euro, inclusiv 225 de milioane de euro pentru sprijinirea întreprinderilor nou-înființate din domeniul inovării și apărării prin măsuri specifice în cadrul schemei UE de inovare în domeniul apărării (EUDIS). Prioritățile de finanțare sunt convenite de comun acord cu statele membre și iau în considerare tehnologiile de apărare și nevoile în materie de capabilități, precum și amenințările emergente amplificate de mediul de securitate modificat.

Programul de lucru pentru 2024 al FEA, care acoperă 32 teme ale cererilor de propuneri, va finanța proiecte în domenii esențiale ale apărării, inclusiv combaterea rachetelor hipersonice, dezvoltarea unei game de vehicule fără pilot în aer și pe teren și asigurarea unei comunicări spațiale securizate. Pregătește terenul pentru sistemele de apărare de generație următoare, cum ar fi elicopterele și aeronavele de marfă de dimensiuni medii.

În plus, programul de lucru oferă măsuri de sprijin pentru promovarea inovării și a incluziunii în domeniul apărării prin intermediul schemei UE de inovare în domeniul apărării (EUDIS), cu finanțare pentru un accelerator de afaceri al EUDIS și oportunități de corelare cu investitorii.

Termenul de depunere a propunerilor este 5 noiembrie 2024.

Actul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP ) este un răspuns direct la livrarea urgentă de muniție de către Consiliu și, la cerere, a rachetelor în Ucraina, precum și pentru a ajuta statele membre să își reconstituie stocurile prin introducerea unor măsuri specifice. Actul urmărește să asigure faptul că UE își poate spori capacitatea de producție a muniției. Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de granturi pentru diferite tipuri de acțiuni care contribuie la eforturile industriei europene de apărare de a-și spori capacitățile de producție și de a elimina blocajele. ASAP pune în aplicare linia 3 (partea industrială) a așa-numitei abordări pe trei direcții a planului privind munițiile convenit de Consiliu în martie 2023.

Instrumentul pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun

 (EDIRPA) răspunde solicitării statelor membre de a răspunde celor mai urgente și critice nevoi de produse din domeniul apărării care rezultă din agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Instrumentul stimulează statele membre, într-un spirit de solidaritate, să achiziționeze în comun capabilități de apărare pentru forțele lor armate și facilitează accesul tuturor statelor membre la produse din domeniul apărării care sunt necesare de urgență.

Fondul european de apărare

 este instrumentul Comisiei de sprijinire a cercetării, dezvoltării și cooperării în domeniul apărării. Fără a înlocui eforturile statelor membre, aceasta promovează cooperarea între întreprinderile de toate dimensiunile și actorii din domeniul cercetării din întreaga UE și Norvegia (ca țară asociată). FEA sprijină proiecte de apărare competitive și colaborative pe parcursul întregului ciclu de cercetare și dezvoltare, concentrându-se asupra proiectelor care conduc la tehnologii și la echipamente de apărare interoperabile de ultimă generație. De asemenea, el promovează inovarea și stimulează participarea transfrontalieră a IMM-urilor. Programul de lucru și prioritățile de finanțare sunt definite pe baza priorităților în materie de capabilități de apărare convenite de statele membre în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC) și, în special, în contextul Planului de dezvoltare a capabilităților (CDP). Odată cu adoptarea acestui program anual de lucru pentru 2024, Comisia s-a angajat să investească peste 4 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare colaborativă în domeniul apărării de la intrarea în vigoare a Regulamentului FEA în mai 2021.

Aceste măsuri, completate de propunerea recent anunțată a Comisiei privind un program european pentru industria apărării (EDIP), asigură o abordare structurală, pe termen mai lung, pentru a atinge gradul de pregătire industrială în domeniul apărării. Acestea asigură continuitatea sprijinului pentru baza industrială și tehnologică de apărare europeană, pentru a permite adaptarea rapidă a acesteia la noul mediu de securitate.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.