Acasă Uncategorized Bucureşti: Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane sunt...

Bucureşti: Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane sunt operaţionale

DISTRIBUIȚI

100919 – 12052011 –  Hotărârile de Guvern care reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) şi a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) au fost adoptate miercuri în cadrul şedinţei Executivului, cele două structuri aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor devenind, astfel, operaţionale.

Potrivit Hotărârii de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, această structură va avea printre atribuţii elaborarea proiectului Strategiei naţionale antidrog, a planului de acţiune, precum şi a Raportului naţional privind evoluţia şi nivelul traficului şi consumului ilicit de droguri. Raportul va fi înaintat Guvernului României, precum şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România.

ANA va îndeplini rolul de punct naţional focal în Reţeaua Europeană de Informaţii cu privire la Droguri şi Dependenţei de Droguri (REITOX), conform Regulamentului Consiliului European de Droguri şi Toxicomanii, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog se înfiinţează structuri regionale, fără personalitate juridică, având unul sau mai multe centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog/centre de asistenţă integrată în adicţii, a căror organizare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.

În vederea implementării unui sistem performant de comunicare şi colaborare între Agenţie şi instituţiile/autorităţile implicate în aplicarea Strategiei naţionale antidrog, pe lângă Agenţie, se constituie Consiliul consultativ şi Consiliul ştiinţific şi de cercetare.

Potrivit Hotărârii de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţională Împotriva Traficului de Persoane, această structură va avea printre atribuţii coordonarea, evaluarea şi monitorizarea, la nivel naţional, a aplicării politicilor în domeniul traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia, precum şi elaborarea proiectului Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane.

Totodată, ANITP va întocmi, în colaborare cu celelalte structuri ale MAI, pe baza datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, Raportul anual privind evoluţia traficului de persoane, care se supune spre aprobare Guvernului României. Agenţia va elabora şi fundamenta programe de interes naţional privind prevenirea traficului de persoane şi asistenţa acordată victimelor acestuia în vederea reintegrării sociale.

În cadrul Agenţiei se înfiinţează 15 centre regionale, fără personalitate juridică, constituie în judeţele în care funcţionează Curţi de Apel, a căror organizare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei.

         Cele două acte normative adoptate ieri stabilesc, pentru directorului Agenţiei Naţionale Antidrog – calitatea de coordonator naţional al activităţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri,  iar pentru directorul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – calitatea de coordonator naţional al activităţii de implementare a politicilor publice de prevenire a traficului de persoane şi de monitorizare a acordării protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane.

Pentru încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate M.A.I., asigurarea numărului de posturi pentru cele două Agenţii se face prin redistribuire, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Prin Legea nr. 38/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I. şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea M.A.I., Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de persoane au fost reorganizate, ca direcţie cu personalitate juridică, în subordinea M.A.I., cu preluarea atribuţiilor funcţionale, a posturilor şi personalului aferent, a patrimoniului, precum şi a celorlalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea, de la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

          Reglementarea noului cadru organizatoric şi funcţional al Agenţiei Naţionale Antidrog şi Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane a avut în vedere evitarea producerii unui blocaj instituţional sau a unor dificultăţi în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a celor două Agenţii, precum şi pentru asigurarea continuităţii şi coerenţei activităţilor desfăşurate în domeniul luptei împotriva traficului de droguri şi traficului de persoane. – www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.