Acasă Social București: Arafat răspunde de dezastre

București: Arafat răspunde de dezastre

DISTRIBUIȚI

 – 145561 – 04082016 – Guvernul a aprobat o hotărâre care reglementează asigurarea, la nivel naţional, a managementului tipurilor de risc. Aceasta înlocuiește HG nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Noile reglementări au avut în vedere și concluziile raportului Corpului de Control al Prim-ministrului realizat după incendiul din Clubul Colectiv, din 30 octombrie 2015, precum și concluziile analizelor realizate de Ministerul Afacerilor Interne.

Noua hotărâre de guvern stabilește autoritățile care au obligația de a asigura managementul tipurilor de risc, comandantul acţiunii – persoana din cadrul MAI care planifică şi asigură integrat coordonarea operaţională a capabilităţilor implicate în acţiunile de intervenţie operativă pentru toate tipurile de risc, obligaţia autorităților de a emite regulamente de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc repartizat şi planuri de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă și elaborarea unei structuri-cadru a Regulamentului de gestionare a situaţiei de urgenţă

Autoritățile responsabile sunt împărţite în autorităţi cu rol principal şi autorităţi cu rol secundar, pentru a delimita cine deţine principalele competenţe în domeniu şi cine sprijină executarea misiunilor pe un anumit domeniu.

Pentru fiecare dintre următoarele tipuri de risc: cutremure, epidemii, inundaţii, accident nuclear şi/sau radiologic şi incendii de pădure, care au un impact major asupra comunităţilor, mediului şi populaţiei, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă elaborează, cu avizul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MAI, o concepţie naţională de răspuns, cu sprijinul celorlalte autorităţi responsabile implicate în asigurarea conducerii şi intervenţiei operative în cadrul acţiunilor de răspuns.

La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi al celorlalte unităţi administrativ-teritoriale, se elaborează planuri de acţiune pe tipuri de risc, care se aprobă de preşedintele comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

O altă noutate a hotărârii de guvern este stabilirea comandantului acţiunii – persoana din cadrul MAI care planifică şi asigură integrat coordonarea operaţională a capabilităţilor implicate în acţiunile de intervenţie operativă pentru toate tipurile de risc.

La nivel naţional, comandantul acţiunii este secretarul de Stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MAI sau persoana desemnată de acesta.

pompieri-isuExcepţia o reprezintă activitatea de căutare-salvare care trebuie să se desfăşoare în anumite medii specifice şi la care Ministerul Afacerilor Interne participă cu rol secundar, iar rolul principal revine autorităţilor specializate. Astfel, rolul principal poate reveni Ministerului Transporturilor (pentru căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare), Ministerului Apărării Naţionale (căutare nave/aeronave militare), Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (căutare-salvare persoane blocate în galerii miniere), etc.

În situaţia în care sunt afectate mai multe judeţe, comandantul acţiunii poate fi desemnat la nivel zonal, prin dispoziţie a secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

La nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, comandantul acţiunii este şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărui zonă de competenţă s-a produs evenimentul.

Comandantul acţiunii are următoarele atribuţii: coordonează forţele de intervenţie stabilite, informează comitetul pentru situaţii de urgenţă competent despre evoluţia situaţiei de urgenţă şi modul de desfăşurare a intervenţiei, dispune suplimentarea forţelor de intervenţie, desemnează comandanţi ai intervenţiei din cadrul autorităţilor responsabileși asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situaţii de urgenţă competent

Comandantul intervenţiei se subordonează operaţional comandantului acţiunii şi este persoana care asigură în teren conducerea forţelor şi mijloacelor aparţinând autorităţilor responsabile, implicate în acţiunile de răspuns.

Autorităţile responsabile cu rol principal au obligaţia de a emite regulamente de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc repartizat şi planuri de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă. Regulamentele de gestionare a situaţiilor de urgenţă se avizează de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MAI şi se aprobă prin ordin al  ministrului afacerilor interne.

Planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă se avizează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă. Structura-cadru a Regulamentului de gestionare a situaţiei de urgenţă se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se avizează de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

De asemenea, structura-cadru a planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă se stabileşte de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, se avizează de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne. –  PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.