Acasă Social Educatie Va lua ființă Centrul pentru Formare Continuă în Limbile Minorităților Naționale

Va lua ființă Centrul pentru Formare Continuă în Limbile Minorităților Naționale

DISTRIBUIȚI

 149463 – 19012018 – Ministerul Educației Naționale (MEN) a introdus în Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative cu incidență în domeniile pe care le coordonează, potrivit reglementărilor privind organizarea și funcționarea sa. Dintre cele 21 de propuneri de acte normative, trei reprezintă priorități ale MEN pentru anul 2018: Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, Hotărârea de Guvern de modificare și completare a HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară și Hotărârea de Guvern privind înființarea Centrului pentru Formare Continuă în Limbile Minorităților Naționale.

Vă prezentăm și celelalte 18 titluri ale proiectelor de acte normative ce vor fi inițiate de MEN în acest an:

Hotărâre de Guvern privind școlarizarea în România a românilor de pretutindeni, a cetățenilor străini și a bursierilor statului român

Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului III – studii universitare de doctorat

Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019

Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru ierarhizarea programelor de studii și gruparea pe clase a universităților

Hotărâre de Guvern privind aprobare a Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019

Hotărâre de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi  numărul maxim de  studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019

Hotărâre de Guvern de modificare și completare a HG nr. 536/2016 privind stimularea performanței şcolare înalte din învățământul preuniversitar

Hotărâre de Guvern privind salarizarea funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar de stat

Hotărâre de Guvern privind acordarea indemnizatiei în raport de zona geografică respectivă

Hotărâre de Guvern privind participarea României la „Studiul privind îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor școlare”, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei privind modernizarea infrastructurii educaţionale

Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 954/2009 privind plata taxei anuale de participare la Asociația EUROPEN – PEN (European Practice Firm Network), de către Ministerul Educației Naționale – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în calitate de membru afiliat

Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare

Hotărâre de Guvern privind aprobarea Registrului Național al Calificărilor

Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege și din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuielilor cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielilor materiale și pentru servicii, cheltuielilor cu întreținerea curentă, pe baza costului standard per elev/preșcolar

Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din  învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de autorizarede funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar

Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie și a Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, cu modificările ulterioare.

Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) face parte din Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, elaborată de Secretariatul General al Guvernului în vederea derulării procesul de planificare strategică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.