Acasă Externe Agenda Europeana Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare

Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare

DISTRIBUIȚI

 160246 – 29062021 – Pandemia de COVID-19 a demonstrat importanța crucială a sănătății și securității în muncă (SSM) pentru protejarea sănătății lucrătorilor, pentru funcționarea societății noastre și pentru continuitatea activităților economice și sociale critice. În acest context, Comisia Europeană și-a renoit angajamentul de a actualiza normele privind securitatea și sănătatea în muncă prin adoptarea cadrului strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru perioada 2021-2027. Acesta stabilește acțiunile-cheie necesare pentru îmbunătățirea sănătății și securității lucrătorilor în următorii ani.

Noua strategie se axează pe trei obiective transversale, și anume gestionarea schimbărilor generate de tranziția verde, digitală și demografică, precum și a schimbărilor din mediul de lucru tradițional, îmbunătățirea prevenirii accidentelor și a bolilor și creșterea gradului de pregătire pentru eventuale crize viitoare.

În ultimele decenii, s-au înregistrat progrese – de exemplu, accidentele mortale la locul de muncă în UE au scăzut cu aproximativ 70 % în perioada 1994-2018 – dar mai rămân încă multe de făcut. În ciuda acestor progrese, în UE-27 s-au înregistrat peste 3 300 de accidente mortale și 3,1 milioane de accidente nemortale în 2018. Peste 200 000 de lucrători mor în fiecare an din cauza bolilor profesionale. Cadrul actualizat va contribui la mobilizarea instituțiilor UE, a statelor membre și a partenerilor sociali în jurul unor priorități comune în materie de protecție a lucrătorilor. Acțiunile sale vor contribui, de asemenea, la reducerea costurilor asistenței medicale și vor ajuta întreprinderile, inclusiv IMM-urile, să devină mai productive, mai competitive și mai sustenabile.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Legislația UE privind securitatea și sănătatea în muncă este esențială pentru protejarea a aproape 170 de milioane de lucrători, a vieților omenești și a funcționării societăților noastre. Lumea muncii este în schimbare, ca urmare a tranziției verzi, digitale și demografice. Mediile de lucru sănătoase și sigure reduc totodată costurile pentru cetățeni, întreprinderi și societate în ansamblu. De aceea, menținerea și îmbunătățirea standardelor de protecție a lucrătorilor rămân o prioritate pentru o economie în serviciul cetățenilor. Avem nevoie de mai multe acțiuni la nivelul UE pentru a ne asigura că locurile noastre de muncă sunt pregătite pentru viitor.”

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „Principiul 10 al Pilonului european al drepturilor sociale oferă lucrătorilor dreptul la un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității la locul de muncă. În efortul de a construi mai bine în urma crizei, acest principiu ar trebui să se afle în centrul acțiunii noastre. Trebuie să ne angajăm să adoptăm o abordare de tip „viziune zero” în ceea ce privește decesele profesionale în UE. Sănătatea la locul de muncă nu înseamnă doar starea noastră fizică, ci și bunăstarea și sănătatea noastră mintală.”

Trei obiective principale: schimbare, prevenire și pregătire

Cadrul strategic se axează pe trei obiective-cheie pentru următorii ani:

Anticiparea și gestionarea schimbărilor din noua lume a muncii: pentru a asigura locuri de muncă sigure și sănătoase în timpul tranziției digitale, verzi și demografice, Comisia va revizui Directiva privind locurile de muncă și Directiva privind lucrul la monitor și va actualiza limitele de protecție pentru azbest și plumb. Comisia va pregăti o inițiativă la nivelul UE privind sănătatea mintală la locul de muncă, în care va evalua problemele emergente legate de sănătatea mintală a lucrătorilor și va prezenta orientări pentru măsurile care vor fi luate.

Îmbunătățirea prevenirii bolilor profesionale și a accidentelor de muncă: acest cadru strategic va promova o abordare de tip „viziune zero” în vederea eliminării deceselor profesionale în UE. De asemenea, Comisia va actualiza normele UE privind substanțele chimice periculoase, în vederea combaterii cancerului, a bolilor sistemului reproducător și a bolilor respiratorii.

Creșterea gradului de pregătire pentru posibile amenințări viitoare la adresa sănătății: pe baza învățămintelor desprinse din pandemia actuală, Comisia va elabora proceduri de urgență și orientări pentru implementarea, punerea în aplicare și monitorizarea rapidă a măsurilor în cazul unor potențiale crize sanitare viitoare, în strânsă cooperare cu actorii din domeniul sănătății publice.

Acțiunile incluse în cadrul strategic vor fi puse în aplicare prin: (i) un dialog social puternic, (ii) un proces consolidat de elaborare a politicilor pe baza datelor concrete, (iii) o mai bună aplicare și monitorizare a legislației UE existente, (iv) campanii de sensibilizare și (v) mobilizarea de fonduri pentru a investi în securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv din fonduri ale UE, cum ar fi Mecanismul de redresare și reziliență și fondurile politicii de coeziune.

De asemenea, Comisia invită statele membre să își actualizeze strategiile naționale în materie de securitate și sănătate în muncă pentru a se asigura că noile măsuri sunt aplicate la locul de muncă. Dincolo de frontierele UE, Comisia va continua, de asemenea, să joace un rol de lider în promovarea unor standarde ridicate de securitate și sănătate în muncă la nivel mondial.

Context

Actualizarea cadrului strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru perioada 2021-2027, având în vedere pandemia de COVID-19, face parte din programul de lucru al Comisiei pentru 2021. Pilonul european al drepturilor sociale subliniază în principiul 10 că „lucrătorii au dreptul la un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității în muncă.”

Cu ocazia Summitului social de la Porto din data de 7 mai 2021, toți partenerii și-au reînnoit angajamentul în favoarea punerii în aplicare a pilonului și a unei Europe sociale puternice, în Angajamentul social de la Porto. Aceștia s-au angajat să sprijine concurența loială și sustenabilă pe piața internă, inclusiv prin locuri și medii de lucru sănătoase.

Cadrul strategic anterior al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 s-a axat, printre altele, pe prevenirea bolilor profesionale, pe abordarea schimbărilor demografice și pe punerea în aplicare a legislației. Printre principalele realizări se numără trei actualizări succesive ale Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni și orientările și instrumentele online pentru angajatori ale Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), inclusiv privind COVID-19.

Noul cadru se bazează pe contribuțiile primite de la o gamă largă de părți interesate. Acestea includ un raport al EU-OSHA privind strategiile naționale în materie de securitate și sănătate în muncă, rapoarte, recomandări și audieri în fața Parlamentului European, mai multe concluzii ale Consiliului, schimburi cu partenerii sociali și experți independenți, o consultare publică și avizul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă și al Comitetului inspectorilor de muncă principali.

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.