Acasă Externe Agenda Europeana Rezultatele proiectelor-pilot pentru gestionarea migrației la frontierele României și Bulgariei, apreciate de...

Rezultatele proiectelor-pilot pentru gestionarea migrației la frontierele României și Bulgariei, apreciate de Comisia Europeană

DISTRIBUIȚI

169091 – 08062023 – Comisia Europeană salută progresele înregistrate în ultimele trei luni de la începerea proiectelor-pilot în Bulgaria și România. Proiectele-pilot au fost lansate în martie 2023, timp de 6 luni, bazându-se pe bunele practici și experiența din Bulgaria și România în domeniile azilului, returnărilor, managementului frontierelor și cooperării internaționale.

În mai 2023, România a modificat legislația națională privind azilul pentru a permite participarea experților EUAA la înregistrarea și evaluarea cererilor de azil. Un Plan Operațional a fost semnat între EUAA și România în decembrie 2022, sporind capacitatea de primire și de procesare a cererilor de azil.

Din aprilie 2023, EUAA a trimis unsprezece interpreți în centrul regional de azil din Timișoara. Alți patru experți EUAA vor fi desfășurați pentru a sprijini autoritățile în procesarea cererilor.

În ceea ce privește returnările, România și-a schimbat legislația pentru a permite emiterea unei decizii negative de protecție internațională împreună cu o decizie de returnare. Acest amendament eficientizează returnarea migranților, prevenind evadarea și mișcările secundare.  De asemenea, s-au înregistrat progrese în privința actualizării sistemului informatic național de gestionare a cazurilor de returnare și compatibilizarea la sistemele IT Frontex pentru a permite analize și informații statistice mai precise. În mai 2023, România s-a alăturat programului Frontex Joint Reintegration Services, care oferă suport de reintegrare pentru returnări. România a menținut, de asemenea, legătura bilaterală cu statele membre prin intermediul Rețelei la nivel înalt privind returnările și cu Frontex privind bunele practici privind returnările, în special consilierea privind returnarea.

În ceea ce privește managementul frontierelor și cooperarea internațională, România a continuat să își gestioneze cu succes frontierele externe cu Serbia. Aceasta se bazează pe activități de prevenire a migrației ilegale cu autoritățile sârbe, implementate prin protocolul comun de patrulare. Întărind cooperarea cu Frontex, autoritățile române vor găzdui și vor folosi primele Vehicule Mobile de Supraveghere Frontex la secțiunea de frontieră româno-sârbă a zonei operaționale Terra 2023.

România cooperează în continuare cu agențiile UE în investigațiile comune ale crimei organizate, inclusiv prin participarea la platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor criminale (EMPACT) și la planul de acțiune pentru combaterea rețelelor criminale implicate în traficul de migranți.

În ceea ce privește Bulgaria, au fost luate măsuri operaționale pentru îmbunătățirea procedurilor accelerate de azil și a stabilit o listă de țări de origine sigure, conform normelor UE. Pentru a eficientiza punerea în aplicare a procedurilor de azil și returnare, Bulgaria explorează posibilitatea de a emite o decizie negativă privind protecția internațională împreună cu o decizie de returnare. Cu sprijinul agențiilor UE și al serviciilor Comisiei, autoritățile bulgare lucrează la digitalizarea sistemelor de azil și returnare.

De asemenea,  Bulgaria a consolidat cooperarea cu Agenția Europeană pentru Azil (EUAA) în domeniile azilului și primirii. În această vară, este așteptată finalizarea revizuirii Planului operațional EUAA pentru Bulgaria. Bulgaria a intensificat, de asemenea, cooperarea cu Frontex, inclusiv o foaie de parcurs pentru a utiliza întreaga capacitate a agenției de gestionare a frontierelor și returnări cu resurse suplimentare, cum ar fi corpuri permanente și echipamente tehnice. Frontex a oferit deja sprijin suplimentar Bulgariei prin consilieri și interpreți de returnare. Bulgaria și Frontex vor semna, de asemenea, un Plan de acțiune comun privind returnarea.

A fost consolidată cooperarea cu Europol pentru combaterea rețelelor de contrabandă și pentru limitarea mișcările în interiorul UE, a fost stabilit un mecanism național pentru schimbul de informații și va fi înființat un grup operațional pentru combaterea traficului de migranți.

Sprijinul financiar al UE pentru consolidarea gestionării frontierelor externe ale UE

Comisia oferă un nou sprijin financiar României și Bulgariei pentru implementarea acestor proiecte-pilot. Bulgaria va primi 45 de milioane euro, iar România 10,8 milioane euro, în completarea programelor naționale de finanțarea a managementului frontierelor și politicii de vize (BMVI).

În plus, Comisia va lansa cereri deschise tuturor statelor membre pentru dezvoltarea sistemelor electronice de supraveghere la frontierele terestre externe (140 de milioane euro) și pentru sprijinirea sistemelor de primire și azil ale statelor membre aflate sub presiune (120 de milioane euro), acordând o atenție specială primirea minorilor neînsoţiţi şi capacitatea de primire la frontieră. Sprijinul financiar face parte din Programele de lucru ale Facilității tematice 2023-2025 și provine din Fondul pentru azil, migrație și integrare (AMIF) și Instrumentul de sprijin financiar pentru BMVI.

Lansarea completă a proiectelor-pilot este prevăzută până în septembrie 2023.

Reuniunile comitetului de coordonare cu Comisia, agențiile UE, autoritățile bulgare și române au loc lunar. Scopul este asigurarea coordonării pe teren și schimb de informații între toate părțile interesate. Până acum, s-au desfășurat două întâlniri de conducere pentru fiecare proiect.

Comisia va continua să sprijine Bulgaria și România în eforturile comune la nivelul UE de a gestiona frontierele externe și de a aborda provocările legate de migrație.

Cele două proiecte-pilot în România și Bulgaria au fost înființate în martie 2023, pe o durată de șase luni, pentru a contribui la îmbunătățirea gestionării fenomenului migraționist. Proiectele sunt implementate cu sprijin operațional, tehnic și financiar puternic al Comisiei și al agențiilor UE (EUAA, Europol și Frontex).

Asigurarea gestionării eficiente a frontierelor externe ale UE este o prioritate cheie pentru care Comisia a alocat statelor membre 4,3 miliarde euro (BMVI), alături de 6,3 miliarde euro pentru gestionarea migrației (AMIF) în cadrul actualului cadru financiar multianual 2021-2027.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.