Acasă Social Educatie Evenimentul ciclist „L’Etape Bucharest by Tour de France” modifică 38 de linii...

Evenimentul ciclist „L’Etape Bucharest by Tour de France” modifică 38 de linii de transport public, suspendă alte trei și înființează patru linii navetă

DISTRIBUIȚI

 169815 – 26082023 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea a 38 de linii de transport public, suspendarea temporară a altor trei linii și înființarea a patru linii navetă de autobuz, pentru a permite desfășurarea evenimentului sportiv „L’Etape Bucharest by Tour de France”, programat să aibă loc duminică, 27 august 2023, începând cu ora 08.00, în centrul Capitalei.

Astfel, în seara zilei de sâmbătă, 26.08.2023, ca urmare a restricțiilor de circulație impuse de amenajarea zonelor de start și sosire din Piața Constituției, autobuzele liniei 136 vor circula, de la ora 20.00 și până la sfârșitul programului, pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Bd. Libertății/ breteaua Parchetului de pe lȃngă Ȋnalta Curte de Casație și Justiție, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Pod Izvor, pe breteaua Parchetului de pe lȃngă Ȋnalta Curte de Casație și Justiție, breteaua Ministerului Finanțelor, Bd. Libertății, apoi traseul actual. Sensul opus nu va fi modificat.

Tot din același motiv, în noaptea de 26/ 27.08.2023, autobuzele liniei N101 vor circula, începând cu ora 03.00 și până la sfârșitul programului, pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecƫia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertăƫii, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii, pe Bd. Libertăƫii, Bd. Regina Maria, rond Piaƫa Unirii. Sensul opus nu va fi modificat.

În ziua de duminică, 27.08.2023, de la începutul programului și până la reluarea circulației rutiere, liniile de transport public din zonele unde se va desfășura evenimentul ciclist vor fi modificate la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție (cu excepția liniilor 1 şi 10 – care vor funcţiona pe actualul traseu pȃnă ȋn jurul orei 07.00, ȋn funcţie de dispoziţiile agenţilor de trafic – respectiv, a liniilor 61, 66, 69, 85 şi 90, care vor funcționa pe trasee modificate pe tot parcursul zilei). Astfel:

 • Linia 1 va funcționa ȋntre staţiile „Calea Vitan” şi „Bd. Banu Manta” pe Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, terminal „Bd. Banu Manta‟, cu ȋntoarcere pe Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Șos. Orhideelor, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresului, Str. Dr. Istrati, Bd. Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, Șos. Mihai Bravu.
 • Linia 10 va funcţiona ȋntre staţiile „Calea Vitan” şi „Bd. Banu Manta‟ pe Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Bd. Mărășești, Str. Dr. Istrati, Șos. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, terminal „Bd. Banu Manta” cu ȋntoarcere pe Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan.

Până la revenirea tramvaielor liniilor 1 și 10 pe traseele de bază, va fi înființată linia navetă de autobuz 601, care va funcționa ȋntre terminalul „Șura Mare” și Baba Novac pe traseul: Str. Şura Mare, Șos. Giurgiului, Șos. Olteniţei (cu intrare pe calea de rulare a tramvaielor după Str. Stoian Militaru – cu excepția stației „Huși”, care va fi efectuată la trotuar), Calea Văcărești, pe pasajul Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecţia Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), Șos. Mihai Bravu (cu ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor la intersecţia Șos. Mihai Bravu/ Bd. Camil Ressu/ Calea Dudeşti), cu ȋntoarcere ȋn rondul de la intersecţia Șos. Mihai Bravu/ Str. Baba Novac, apoi pe Șos. Mihai Bravu (cu intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecţia Șos. Mihai Bravu/ Bd. Camil Ressu/ Calea Dudeşti, respectiv ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor la intersecţia Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), pe pasajul Mihai Bravu, Calea Văcărești, rond Piaţa Sudului, Șos. Olteniţei (pe calea de rulare a tramvaielor pȃnă la intersecţia cu Bd. Constantin Brancoveanu – cu excepţia staţiei „Huși”, care va fi efectuată la trotuar), Sos. Olteniţei, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Olteniţei, Str. Şura Mare. Pe Şos. Mihai Bravu, ȋntre Calea Vitan şi Pasajul Mihai Bravu, autobuzele vor opri ȋn stațiile „Peneş Curcanul”  (pe ambele sensuri) şi „Calea Vitan” (pe sensul spre Piaţa Sudului).

 • Linia 19 va funcţiona ȋntre „Chimopar‟ şi „Piaţa Unirii‟ pe Bd. Theodor Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Şos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, terminal „Piaţa Unirii‟.
 • Linia 24 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Dămăroaia” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta„.
 • Linia 40 va funcţiona între terminalul „Complex Comercial Titan” şi intersecţia Bd. Basarabia/ Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călărași, apoi traseul actual până la terminalul „Piaţa Sfânta Vineri”.
 • Linia 44 va funcţiona pe un traseu scurtat între terminalul „Cartier 16 Februarie” şi terminalul „Gara Basarab”.
 • Linia 45 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Mezeş” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/ Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul „Banu Manta”.
 • Linia 61 va funcționa, pe perioada ȋntregii zile, pe un traseu scurtat, ȋntre „Master‟ și Podul Operei, unde troleibuzele acestei linii vor ȋntoarce pe Podul Operei.
 • Linia 66 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile între terminalul „Spitalul Fundeni” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.
 • Linia 69 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile, pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeşului” şi „Podul Operei‟.
 • Linia 70 va fi suspendată în prima parte a zilei, iar după ora 14.00 va funcţiona între terminalul „Bd. Basarabia” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 670 între terminalul „Bd. Basarabia” şi Piaţa Universităţii, pe Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. C-tin Brancuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu,  Bd. Carol I, rond Piața Universității.

 • Linia 85 va funcţiona, pe perioada ȋntregii zile, pe traseul de bază între terminalul „Baicului” şi „Piaţa Rosetti„, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.
 • Linia 86 va fi suspendată în prima parte a zilei, urmând să redevină funcțională după ora 14.00.

Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 686 între terminalul „Dridu” şi „Gara de Nord”, pe Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205).

 • Linia 90 va funcţiona pe perioada ȋntregii zile pe traseul de bază între terminalul „Arena Naţională” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.
 • Linia 97 va fi suspendată în prima parte a zilei, urmând să redevină funcțională după ora 14.00.

Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă 697 între terminalul „Strǎuleşti” şi „Gara de Nord”, pe Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205).

 • Linia 102 va funcţiona pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi Piaţa Titan, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, pe pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Haţieganu, Șos. Vitan Bârzești, apoi traseul actual.
 • Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Şos. Mihai Bravu/ Str. Matei Voievod, apoi pe un traseu modificat pe Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, capăt de linie stația „Teatrul Național”, cu ȋntoarcere la rondul de la Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, apoi traseul actual.
 • Linia 116 va funcţiona pe un traseu scurtat între „CFR Progresul” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76).
 • Linia 117 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.
 • Liniile 122 şi 137 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, respectiv „Carrefour Militari” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței (malul drept), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.
 • Linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/ Calea Dudeşti/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, prin pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.
 • Linia 133 va funcţiona de la terminalul „Gara Basarab” pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciul, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, prin pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin pasajul Mărășești, Splaiul Unirii, Cal. Văcărești, terminal „Tineretului„, cu întoarcere pe Cal. Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, prin pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Şos. Mihai Bravu, prin pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, terminal „Gara Basarab„.
 • Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.
 • Liniile 168, 226 şi 368 vor funcţiona pe traseele de bază între „Cartier Constantin Brâncuşi”, „Depoul Alexandria” respectiv „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.
 • Linia 178 va funcţiona între terminalul „Cartier Militari” şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, apoi traseul de bază.
 • Linia 201 va funcţiona pe traseul de bază între „Semănătoarea” şi Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), apoi traseul actual.
 • Linia 205 va funcţiona pe traseul actual între terminalul „Strǎuleşti” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, cu ȋntoarcere ȋn rondul de la Piaţa Universităţii, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.
 • Linia 223 va funcţiona, pe sensul spre terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, pe un traseu modificat de la intersecţia DNCB/ Splaiul Unirii pe DNCB, pe Str. Libertăţii, Bd. Theodor Pallady, Bd. Nicolae Grigorescu, pe pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Haţieganu, Șos. Vitan Bârzești, Șos. Olteniţei, Calea Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Splaiul Unirii, terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”.
 • Linia 243 va funcţiona între terminalul „CFR Constanţa” şi pasajul Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat, pe ambele sensuri, pe pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Haţieganu, apoi traseul actual.
 • Linia 312 va funcţiona între „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Calea Văcărești/ Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe Calea Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, cu ȋntoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, apoi traseul actual.
 • Linia 313 va funcţiona pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76).
 • Linia 323 va funcţiona pe un traseu scurtat între terminalul „Zețarilor” şi terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”.
 • Linia 336 va funcţiona pe traseul de bază între „Complex Comercial Apusului” şi intersecţia Splaiul Independenţei/ Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari pȃnă la „Piaţa Operei” (cap linie 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, apoi traseul actual.
 • Linia 381 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi Piaţa Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, terminal „Clăbucet”.
 • Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.
 • Linia 783 va funcţiona pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Bd. Hristo Botev, Calea Moșilor, Str. Sf. Vineri, terminal „Sf. Vineri”, cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.