Acasă Economie Tarifele pentru terminarea apelurilor la puncte fixe, doar în baza reglementării europene....

Tarifele pentru terminarea apelurilor la puncte fixe, doar în baza reglementării europene. ANCOM stabilește un an de tranziție

DISTRIBUIȚI

 168137 – 30012024 – Ca urmare a stabilirii la nivel european a tarifelor pentru terminarea apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile, ANCOM dereglementeaza la nivel național ambele piețe de terminare a apelurilor de voce în rețelele publice de telefonie

ANCOM a agreat cu industria proiectul de decizie privind retragerea obligațiilor furnizorilor de servicii de terminare a apelurilor de voce desemnați cu putere semnificativă în runda anterioară de analize de piață.

Prin intermediul proiectului agreat cu industria, ANCOM retrage toate obligațiile operatorilor cu putere semnificativă pe piețele relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce în rețelele publice de telefonie.

Un element determinant pentru concluziile analizelor de piață realizate a fost intrarea în vigoare în iulie 2021 a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654, care reglementează tarifele maxime pentru serviciile de terminare a apelurilor. Eliminarea posibilității furnizorilor de a-și manifesta puterea de piață prin creșterea excesivă a tarifelor pentru terminarea în propriile rețele publice de telefonie a apelurilor provenite din alte rețele, ANCOM consideră că riscul altor probleme concurențiale la nivel național este scăzut.

ANCOM a stabilit o perioadă de tranziție, în care obligațiile respective vor fi menținute în aceleași condiții.

Conform cadrului european de reglementare în domeniu, ANCOM va notifica măsurile propuse către Comisia Europeană, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și autoritățile naționale de reglementare din celelalte state UE, care vor transmite eventualele comentarii și observații în termen de o lună de la notificare.

 Serviciul de terminare a apelurilor de voce (fix sau mobil) este necesar pentru ca un operator de voce să conecteze un apelant cu destinatarul unui apel într-o rețea diferită. Tarifele de terminare a apelurilor la nivelul pieței de gros sunt tarifele pe care operatorii le percep reciproc pentru terminarea apelurilor de voce în rețelele lor.

Serviciile de terminare a apelurilor includ serviciile furnizate prin intermediul oricărei tehnologii utilizate pentru terminarea apelurilor de către furnizorul de servicii de terminare a apelurilor, care deține controlul juridic și tehnic al numărului apelat și se interconectează cu cel puțin o altă rețea.

Tarife maxime de terminare a apelurilor definite

Din 2021, pentru apelurile mobile, tariful maxim unic de terminare a apelurilor este de 0.2 eurocenți pe minut și a fost realizat treptat până în 2024. În perioada 2021-2023, operatorii din statele membre au putut aplica tarife diferite de tariful maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor mobile. În 2024, toți operatorii din Uniune trebuie să aplice aceeași rată maximă unică de 0.2 eurocenți pe minut.

Pentru apelurile fixe, tariful maxim unic la nivelul UE de terminare a apelurilor era în 2021 de 0.07 eurocenți pe minut.

Ratele nu se aplică apelurilor care provin de la numere de țară din afara UE. Există două excepții de la această regulă. Prima se aplică situației în care un operator dintr-o țară terță percepe taxe operatorului din Uniune cu o valoare egală sau mai mică decât cele stabilite prin actul delegat. A doua derogare este posibilitatea ca o țară terță să aplice și să fie inclusă în regulament în cazul în care tarifele sale de terminare a apelurilor sunt stabilite la standarde similare cu tarifele unice la nivelul Uniunii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.