Acasă Uncategorized Bucureşti: Ultima variantă a Legii Capitalei prevede ca sectoarele, tot şase la...

Bucureşti: Ultima variantă a Legii Capitalei prevede ca sectoarele, tot şase la număr, să fie conduse de viceprimari aflaţi în subordinea primarului general

DISTRIBUIȚI

98654 – 22022011 – Ultima variantă a Legii Capitalei, propusă de PDL Bucureşti, păstrează cele şase unităţi administrative actuale, le taie din competenţe primarilor de sector, iar consilierii ar urma să fie aleşi uninominal. Sectoarele se vor numi la fel în continuare, vor fi tot şase, dar vor fi subdiviziuni-administrativ teritoriale, fără personalitate juridică, conduse de viceprimari ai Bucureştilor, subordonaţi primarului general. Graniţele sectoarelor vor fi stabilite printr-o anexă la lege, în condiţiile în care actuala lor împărţire datează din 1979. Consiliul Municipiului Bucureşti este compus din 55 de consilieri, aleşi prin vot uninominal.

 

 

 

 

 

 

 

 Ei sunt cei care aprobă  bugetul general, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare, aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilesc impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii, aprobă  bugetele sectoarelor, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare de la nivelul sectoarelor; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar de la nivelul sectoarelor, aprobă planurile urbanistice generale, zonale şi de detaliu ale municipiului Bucureşti, numesc, sancţionează şi dispun suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. Hotărârile Consiliului Municipiului Bucureşti sunt obligatorii pentru viceprimarii municipiului Bucureşti.

Primarul Capitalei este ales prin vot direct, de către cetăţenii Bucureştiului, pentru un mandat de patru ani, este ordonator principal de credit, îi are în subordinea sa pe viceprimari şi este responsabil de serviciile de educaţie, infrastructură, protecţia copilului, sănătate, cultură, sport şi turism, ordine publică, mediu, dezvoltare urbană, evidenşa populaţiei, stare civilă.

Primarii de sector vor deveni, aşadar, viceprimari şi vor fi subordonaţi primarului general. Ei -ar urma să fie aleşi de Consiliul Muncipiului Bucureşti, pe o perioadă de patru ani, prin votul majorităţii, din rândul consilierilor municipali. Ei îşi păstrează statutul de consilier, pe durata mandatului de viceprimar, fără indemnizaşîie de consilier şi pot fi schimbaţi din funcţie de Consiliul Municipiului Bucureşti, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea formaţiunilor politice care i-au susţinut. Viceprimarul  gestionează bugetul local aprobat pentru sector de Consiliul Municipiului Bucureşti, eliberează autorizaţii de construire pentru construcţii conform reglementărilor urbanistice aprobate de Consiliul Municipiului Bucuresti, atribuie locuinţe din fondul de locuinţe sociale care le sunt puse la dispoziţie de Consiliul Municipiului Bucureşti pe baza criteriilor stabilite de acesta. În cazul în care primarul general lipseşte mai mult de trei zile din localitate, unul dintre viceprimari îi ia locul, în urma votului secret din consiliu, aceeaşi situaţie fiind valabilă şi în cazul în care funcţia de primar devine vacant.

Preşedintele Consiliului Muncipiului Bucureşti este ales pentru patru ani. El poate propune suplimentarea ordinii de zi după consultarea liderilor de grup, la iniţiativa proprie sau la cererea grupurilor politice respective. Poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor, prin votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Secretarul General al Municipiului Bucureşti este înalt funcţionar public, care se se bucură de stabilitate în funcţie, iar secretarii sectoarelor sunt subordonaţi acestuia. Ei trebuie să fie apolitici. Secretarul general şi secretarii de sector nu pot fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul, cu viceprimarii, sau cu consilierii alesi sub sancţiunea eliberării din funcţie. Ei vizează dispoziţiile primarului şi viceprimarilor şi hotărârile Consiliului Municipiului Bucureşti.

Cel mai probabil, bucureştenii vor fi chemaţi la referendum pentru a-şi expune punctul de vedere asupra acestui proiect, la iniţiativa primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu, chiar dacă PDL ar dori ca acesta să fie trecut prin parlament,unde deţine majoritatea şi va avea success indifferent de replicile dure ale opoziţiei. –  www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.