Acasă Uncategorized Bucureşti: ANAF modifică procedura de de soluţionare a deconturilor cu sume negative...

Bucureşti: ANAF modifică procedura de de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

DISTRIBUIȚI

100915 – 12052011 –  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat proiectul de ordin al ministrului Finanţelor Publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.

Administrarea taxei pe valoarea adăugată şi, în special, problema soluţionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, constituie o preocupare permanentă a administraţiei fiscale din România. Începând cu deconturile aferente lunii februarie 2010, soluţionarea solicitărilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată se realizează potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.263/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.131 din 26 februarie 2010. În vederea îmbunătăţirii procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare ANAF propune: 1. Soluţionarea, potrivit unei proceduri speciale, a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare care, urmare analizei de risc, sunt încadrate la risc fiscal mare, dar prin care se solicită la rambursare sume negative de TVA care provin din perioade supuse inspecţiei fiscale, finalizată cu decizie de nemodificare a bazei de impunere, care vizează şi taxa pe valoarea adăugată. Astfel, dacă întreaga sumă negativă solicitată la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA. Dacă suma negativă provine, parţial, din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisă decizia de nemodificare a bazei de impunere. Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusă inspecţiei fiscale şi nu  a fost emisă o decizie de nemodificare a bazei de impunere, decontul se transmite compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală, pentru verificarea sumelor negative de TVA aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspecţiei fiscale. 2. Stabilirea unui termen de max. 5 zile pentru emiterea Deciziei de rambursare în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare încadrate la risc fiscal mic, în vederea fluidizării procedurii de soluţionare a solicitărilor de rambursare. 3. Stabilirea, pentru persoanele impozabile care doresc compensarea sumei negative de TVA solicitate la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale, a obligaţiei de a solicita această compensare, în caz contrar organul fiscal va proceda la compensarea, din oficiu, a sumelor negative aprobate la rambursare. 4. Efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare în maximum 4 ani, pentru solicitările de rambursare depuse atât de marii contribuabili, contribuabilii mijlocii, cât şi de ceilalţi contribuabili, soluţionate cu risc fiscal mic. Actualele reglementări prevăd că inspecţia fiscală ulterioară, în aceste situaţii, se efectuează în max. 2 ani de la data aprobării rambursării. 5. Modificarea plafonului prevăzut pentru activităţile de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă care permite persoanelor impozabile, altele decât marii contribuabili sau contribuabilii mijlocii, să beneficieze de regimul special de rambursare pentru exportatori de la min. 75% din rulajul debitor al contului de clienţi (4111), dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro (astfel cum este prevăzut în prezent), la min. 60% din rulajul debitor al contului de clienţi (4111), dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 500.000 euro. Potrivit actualelor reglementări, pentru a beneficia de aplicarea regimului special pentru exportatori, aceşti contribuabili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: au în ultimele 12 luni un grad de conformare la depunerea declaraţiilor fiscale şi a celor informative de 100%; au desfăşurat în anul anterior în special, activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă, în procent minim de 75% din rulajul debitor al contului de clienţi, dar nu mai puţin de 1 mil. euro.  Condiţia privind procentul de 75% din rulajul contului de clienţi trebuie îndeplinită şi în anul solicitării regimului; activitatea de export să nu fie desfăşurată într-unul din cele patru domenii considerate cu risc fiscal mare (comerţ cu cereale, fructe şi legume, combustibili, materiale de construcţie, material lemnos şi deşeuri); nu au fapte, de natura infracţiunilor, înscrise în cazierul fiscal; nu a fost deschisă procedura de insolvenţă sau nu a fost declanşată procedura de lichidare voluntară. – www.promptmedia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.