Acasă Politic Ce discută Guvernul în ședința din 17 iulie 2019

Ce discută Guvernul în ședința din 17 iulie 2019

DISTRIBUIȚI

151108 – 17072019


I.               PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap aprobate prin Hotărârea Guvernului  nr.1017/2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-37.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani în administrarea Casei Judeţene de Pensii Botoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/NFHG-1.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXX-a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula, la 17 mai 2019 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-38.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea, în regim de urgenţă, a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada februarie – mai 2019 pe cursurile de apă din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui, Vrancea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-39.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/NFHGANEXA.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Dunării Maritime ”S.A Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-40.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Giurgiu, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 5

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-41.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Regiei Autonome ”Monetăria statului”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-42.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-43.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an” aflat în administrarea Ministerul Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-46.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al Judeţului Mureş a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-44.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M 0813 Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/NFHGANEXA-2.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/NFHGANEXA-3.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii „Oil Terminal” – S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr.4 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oil Terminal” S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr.22 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-45.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Asociaţiei „Gemeinde fur Christus e.V” din Republica Federală Germană

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/NFHG-2.pdf

II.            MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul Energiei şi TRANSGAZ S.A din România şi Consiliul Consultativ al Coridorului de Sud de gaze, privind potenţialul de cooperare în utilizarea infrastructurii de transport al gazelor oferită de interconectorul RO-BG şi conducta BRUA în etapele viitoare de extindere a Coridorului Sudic de gaze în Balcani şi Europa Centrală

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/MEMO-2.pdf

III.         INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind asigurarea manualelor şcolare în anul şcolar 2019-2020 precum şi stadiul completării stocurilor prin retipăriri în vederea asigurării manualelor şcolare, în anul şcolar 2019-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/INFO-1.pdf

2.    INFORMARE referitoare la Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 şi consecinţele sale asupra României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/INFO-2.pdf

3.    INFORMARE cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituţionale între Guvern si Parlament, în perioada 1 ianuarie – 5 iulie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/INFO-3.pdf

4.    INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/INFO-4.pdf

IV.          RAPOARTE

1.    RAPORT privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/RAPORT.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.