Acasă Politic Ce discută Guvernul în ședința din 21 august 2019

Ce discută Guvernul în ședința din 21 august 2019

DISTRIBUIȚI

 151446 – 21082019 –

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiţie”, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/LG-1.pdf

 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii-EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/LG-2.pdf

 1. PROIECTE DE ORDONANŢE
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/OG-3.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/OG-7.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/OG-5.pdf

 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/OG-6.pdf

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I. L. Caragiale, sat Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-24.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul imobilului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-25.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 şi 3530, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru trecerea unei părţi din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-26.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Suceava, Constanţa, Braşov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Mureş, Harghita, Prahova şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-27.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-28.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „SISTEMUL ELECTRONIC INTEGRAT AL ONRC CONSOLIDAT ŞI INTEROPERABIL DESTINAT ASIGURĂRII SERVICIILOR DE E-GUVERNARE CENTRATE PE EVENIMENTE DE VIAŢĂ (ONRC V2.0)”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-29.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem Naţional de Management privind Dizabilitatea – SNMD”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-30.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Bucovinei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-31.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., ca urmare a inventarierii anuale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-32.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” – lot 1 secţiunea B, km 14+000 – km 17+000, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-33.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/HG-34.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/08/NFHG-4.pdf

13.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6 inițiative legislative parlamentare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.