Acasă Externe Agenda Europeana Concluziile Consiliului European privind prioritățile UE pentru 2023 în cadrul forurilor ONU...

Concluziile Consiliului European privind prioritățile UE pentru 2023 în cadrul forurilor ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului

DISTRIBUIȚI

  167997 – 20022023 –  

 1. Anul 2023 marchează cea de a 75-a aniversare a Declarației universale a drepturilor omului. UE își reafirmă angajamentul neechivoc de a respecta, proteja și garanta toate drepturile omului și de a apăra universalitatea acestora. UE este unită ca susținător ferm al sistemului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului și va continua să susțină, să apere și să promoveze în mod activ toate drepturile omului ca prioritate a acțiunii sale externe. UE pledează pentru o ONU puternică și eficientă, capabilă să răspundă provocărilor secolului XXI, sprijină raportul secretarului general al ONU intitulat „Agenda noastră comună” și solicită finanțarea adecvată a sistemului ONU pentru drepturile omului. În spiritul Declarației și al Programului de acțiune de la Viena adoptate în urmă cu 30 de ani, UE reafirmă că drepturile omului sunt universale, indivizibile, interdependente și interconectate, fie ele civile, culturale, economice, politice sau sociale. UE continuă să solicite ratificarea și punerea în aplicare pe scară largă a Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice și a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și a altor convenții privind drepturile omului.
 2. UE salută numirea unui nou înalt comisar al ONU pentru drepturile omului, sprijină cu fermitate mandatul acestuia și solicită tuturor statelor să respecte independența acestuia și să coopereze pe deplin cu înaltul comisar și cu oficiul său, asigurând, în același timp, o finanțare adecvată. UE subliniază importanța activității desfășurate pe teren de Oficiul Înaltului Comisar pentru a ajuta statele să își consolideze cadrul național al drepturilor omului. UE face apel la toate statele să colaboreze pe deplin cu sistemul drepturilor omului, inclusiv cu Consiliul pentru Drepturile Omului, cu titularii de mandat în temeiul procedurilor speciale și cu alți titulari de mandat, atât tematic, cât și specific fiecărei țări, cu organismele instituite prin tratate și cu evaluarea periodică universală.
 3. UE va continua să coopereze cu toate regiunile lumii, să se implice cu bună credință în îmbunătățirea situației drepturilor omului, pentru a preveni încălcările drepturilor omului și abuzurile împotriva acestora și a le pune capăt și pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili. UE se angajează să colaboreze cu membrii ONU pentru a sublinia faptul că respectarea drepturilor omului este un element esențial al unor societăți reziliente, incluzive și democratice. În acest sens, UE urmărește să se asigure că forurile ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului urmăresc o agendă tematică cuprinzătoare și continuă să abordeze cele mai grave încălcări ale drepturilor omului și abuzuri împotriva acestora, indiferent unde și de către cine sunt comise. UE va utiliza toate instrumentele de care dispune, inclusiv regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului pentru a aduce schimbări și a îmbunătăți situația drepturilor omului în întreaga lume.
 4. UE va face apel în mod repetat la toate statele din lume să asigure buna funcționare a instituțiilor democratice, respectarea statului de drept și a principiilor bunei guvernanțe, independența sistemului judiciar și combaterea impunității. UE își va menține angajamentul de a promova accesul la justiție și o cale de atac eficientă pentru victimele încălcărilor drepturilor omului și ale abuzurilor împotriva acestor drepturi. Urmărind tragerea la răspundere, UE va solicita sau va sprijini solicitările altor părți privind efectuarea unor anchete independente cu privire la încălcările dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, inclusiv cele care pot constitui crime internaționale. UE va continua să promoveze universalitatea Statutului de la Roma cu ocazia celei de a 25-a aniversări a acestuia și va continua să ofere sprijin politic și financiar Curții Penale Internaționale (CPI). UE își va menține angajamentul de a-i aduce în fața justiției pe autorii celor mai grave crime internaționale, în conformitate cu dreptul internațional.
 5. În acest an, la fel ca în anii precedenți, UE își va face auzită vocea împotriva încălcărilor drepturilor omului și a abuzurilor împotriva acestora, oriunde ar avea loc, și consideră Comisia a III-a a Adunării Generale a ONU și Consiliul pentru Drepturile Omului ca fiind foruri corespunzătoare pentru abordarea acestor situații. UE va sprijini inițiativele relevante care ar trebui să se afle pe ordinea de zi a Consiliului pentru Drepturile Omului sau a Comisiei a III-a. UE va continua să joace un rol de lider în ceea ce privește inițiativele referitoare la Afganistan, Belarus, Burundi, RPDC, Eritreea, Myanmar/Birmania și Etiopia și va continua să încurajeze eforturile de reconciliere, responsabilizare și justiție de tranziție ale acestei din urmă țări. Va urmări îndeaproape inițiativele privind Cambodgia, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Georgia, inclusiv situația drepturilor omului în regiunile separatiste georgiene Abhazia și Osetia de Sud, Iran, Libia, Mali, Nicaragua, teritoriile palestiniene ocupate, Somalia, Sudanul de Sud, Sri Lanka, Sudan, Siria, Venezuela și alte inițiative specifice fiecărei țări, după caz. UE se va angaja în mod activ în dialoguri interactive cu titularii de mandat în temeiul procedurilor speciale și în dezbateri generale pentru a atrage atenția asupra situațiilor critice în ceea ce privește drepturile omului, inclusiv în Federația Rusă și în China.
 6. În special, UE va continua să condamne în termenii cei mai fermi cu putință războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei și să își facă auzită vocea împotriva tuturor încălcărilor dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, inclusiv împotriva violenței sexuale și bazate pe gen, care decurg din agresiunea militară rusă. UE salută și încurajează continuarea eforturilor de asigurare a tragerii la răspundere depline pentru crimele de război și pentru restul crimelor extrem de grave legate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv a unor modalități de a garanta tragerea la răspundere pentru crima de agresiune. Aceasta subliniază sprijinul său pentru anchetele procurorului Curții Penale Internaționale și reînnoirea mandatului Comisiei de anchetă privind Ucraina de către Consiliul pentru Drepturile Omului. UE va solicita Rusiei să își respecte pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional, să înceteze imediat și necondiționat agresiunea și să respecte pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. De asemenea, UE va continua să solicite autorităților belaruse să înceteze să mai favorizeze războiul de agresiune al Rusiei. UE va continua să urmărească îndeaproape situația din teritoriile Ucrainei anexate în mod ilegal de Federația Rusă, inclusiv Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol, și va sprijini inițiative relevante în acest sens.
 7. Criza drepturilor omului din Afganistan se agravează, în special în ceea ce privește femeile, fetele, persoanele care aparțin minorităților și grupurilor etnice și religioase și persoanele LGBTI, cărora li se refuză în mod sistematic drepturile omului. UE condamnă reintroducerea pedepselor corporale și a pedepsei capitale, precum și refuzul dreptului la educație pentru femeile și fetele afgane și limitarea severă a participării acestora la viața publică și socială, inclusiv interzicerea colaborării cu ONG-urile. UE va sprijini mandatul raportorului special privind situația drepturilor omului în Afganistan și va continua să sublinieze responsabilitatea talibanilor în asigurarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale. UE va continua să își exprime sprijinul pentru întreaga populație din Myanmar/Birmania, inclusiv pentru populația rohingya și pentru alte minorități, și va continua să solicite încetarea tuturor actelor de violență comise de regimul militar din Myanmar în întreaga țară și eliberarea necondiționată și imediată a tuturor persoanelor deținute în mod arbitrar, în special ca urmare a loviturii de stat militare din 2021, precum și restabilirea procesului democratic, cu implicarea tuturor părților interesate. În acest sens, UE va reitera necesitatea tragerii la răspundere pentru toate încălcările drepturilor omului din această țară și va continua să sprijine activitatea Mecanismului de anchetă independent pentru Myanmar, invitând toate țările să coopereze cu acest mecanism. UE va îndemna autoritățile iraniene să respecte drepturile omului, inclusiv drepturile femeilor și ale fetelor, libertatea de opinie și de exprimare, libertatea religioasă sau de convingere și dreptul la întrunire pașnică. UE va solicita, de asemenea, să se pună capăt represiunii protestelor, să fie eliberați toți protestatarii non-violenți și să se asigure respectarea garanțiilor procedurale pentru toți deținuții. UE își va reitera opoziția fără echivoc față de pedeapsa cu moartea, va condamna recentele condamnări la moarte pronunțate și executate în contextul protestelor în curs din Iran și va îndemna guvernul iranian să înceteze orice noi execuții și să coopereze pe deplin cu misiunea independentă de stabilire a faptelor instituită de Consiliul pentru Drepturile Omului. UE va continua să monitorizeze și să condamne represiunile interne sistematice împotriva societății civile, a apărătorilor drepturilor omului, a vocilor critice, a mijloacelor de informare independente, precum și a persoanelor care aparțin grupurilor minoritare, inclusiv a persoanelor care aparțin minorităților naționale, și a altor grupuri stigmatizate din Federația Rusă și Belarus și va îndemna autoritățile acestora să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale. UE va solicita Belarusului să îi elibereze și să îi reabiliteze imediat și necondiționat pe toți prizonierii politici. UE va îndemna Belarusul să coopereze pe deplin cu mecanismele internaționale și regionale de monitorizare a drepturilor omului. UE va solicita Federației Ruse să coopereze pe deplin cu toate procedurile speciale privind situația drepturilor omului în Federația Rusă. UE își va reitera profunda îngrijorare cu privire la situația drepturilor omului în China, inclusiv în regiunea autonomă Tibet, regiunea autonomă Mongolia Interioară, Hong Kong și regiunea autonomă uigură Xinjiang, făcând referire la recomandările din raportul independent al înaltului comisar privind situația drepturilor omului în Xinjiang. UE va acorda o atenție deosebită exercitării depline a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special a libertății de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, a libertății religioase sau de convingere, precum și protejării drepturilor femeilor și fetelor, păstrării identității culturale și încetării utilizării muncii forțate. În plus, va continua să monitorizeze îndeaproape cazurile individuale ale apărătorilor drepturilor omului care prezintă motive de îngrijorare. UE va îndemna guvernul chinez și autoritățile din Hong Kong să restabilească respectarea deplină a statului de drept și a drepturilor omului. UE va solicita încetarea încălcărilor dreptului internațional umanitar și a încălcărilor drepturilor omului și a abuzurilor comise de toate părțile implicate în conflictul din Siria, în special de către regim și aliații săi, și va reitera faptul că singura cale către o pace durabilă este o soluție politică incluzivă bazată pe RCSONU 2254. UE salută raportul secretarului general al ONU prin care se recomandă înființarea unui nou organism internațional privind persoanele dispărute în Siria și va analiza în mod pozitiv propunerile de sprijinire a unui astfel de mecanism. În plus, se așteaptă ca Turcia, în calitate de țară candidată la UE și membră de lungă durată a Consiliului Europei, să își respecte angajamentele aferente.
 8. În contextul celei de a 25-a aniversări a Declarației privind apărătorii drepturilor omului, UE își va dubla eforturile de sprijinire a apărătorilor drepturilor omului și va colabora îndeaproape în forurile ONU cu societatea civilă și cu apărătorii drepturilor omului în sensul definiției celei mai cuprinzătoare a acestora, incluzând organizațiile conduse de femei și pe cele conduse de tineri. UE va continua să apere și să promoveze participarea deplină și semnificativă a societății civile în toate forurile ONU. UE va condamna cu fermitate orice formă de represalii împotriva apărătorilor drepturilor omului și a organizațiilor societății civile care cooperează, încearcă să coopereze sau au cooperat cu sistemul ONU. UE va continua să sprijine activitatea secretarului general adjunct al ONU pentru drepturile omului în această privință. UE va fi un actor principal în promovarea unui mediu sigur și propice pentru societatea civilă și apărătorii drepturilor omului, inclusiv pentru cei activi în exil, și va continua să condamne orice amenințări sau atacuri împotriva acestora. UE va acorda o atenție deosebită amenințărilor emergente împotriva apărătorilor drepturilor omului, cum ar fi supravegherea online ilegală, precum și represiunea transnațională. UE va acorda o atenție deosebită riscurilor specifice cu care se confruntă anumite categorii de apărători ai drepturilor omului care sunt adesea supuși discriminării, violenței și hărțuirii, atât online, cât și offline, în special apărătoarele drepturilor omului, apărătorii drepturilor omului implicați în probleme de mediu, funciare și ale comunităților indigene, apărătorii drepturilor persoanelor LGBTI și cei care apără drepturile lucrătorilor. De asemenea, UE se va opune măsurilor juridice și administrative care reduc spațiul civic, cum ar fi obstacolele din calea înregistrării ONG-urilor, restricțiile privind accesul la resurse, normele oneroase de verificare și cerințele de raportare împovărătoare. UE va colabora îndeaproape cu înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului și cu procedurile speciale pentru a se asigura că vocile societății civile și ale apărătorilor drepturilor omului sunt auzite.
 9. UE va continua să promoveze și să protejeze dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, atât online, cât și offline, precum și libertatea mass-mediei și să condamne hărțuirea, amenințările și atacurile împotriva jurnaliștilor, a bloggerilor și a altor lucrători din mass-media. Aceasta își va consolida sprijinul pentru mijloace de informare pluraliste și independente și va reaminti responsabilitatea statelor de a se asigura că legislația, politicile și acțiunile lor naționale în materie de informare sunt conforme cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional al drepturilor omului. UE va continua să avertizeze cu privire la controlul sporit al statului asupra spațiului online, protejarea proceselor democratice și asigurarea unei abordări la nivelul întregii societăți și bazate pe drepturile omului pentru combaterea proactivă a acțiunilor străine de manipulare a informațiilor și de dezinformare. De asemenea, UE își va consolida acțiunile de susținere a libertății academice. UE va continua să protejeze și să promoveze libertatea de întrunire și de asociere și să condamne intimidarea, amenințările și violența împotriva protestatarilor pașnici.
 10. UE își va menține angajamentul față de promovarea și protecția dreptului la libertatea religioasă sau de convingere pentru toate persoanele din întreaga lume. Aceasta va condamna discriminarea, intoleranța, violența și persecuția împotriva sau din partea oricărei persoane pe bază de religie sau convingere. UE va promova și va apăra dreptul tuturor de a avea sau nu o religie sau o convingere, de a-și manifesta sau de a-și schimba religia sau convingerea, condamnând, în același timp, incriminarea apostaziei și utilizarea abuzivă a legilor privind blasfemia. UE va continua să sprijine dialogul interconfesional ca instrument eficace de promovare a drepturilor omului. UE va colabora activ cu raportorul special al ONU pentru libertatea religioasă sau de convingere și va sprijini mandatul acestuia.
 11. UE va continua să condamne utilizarea torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante în întreaga lume. UE va lua poziție împotriva arestărilor și detențiilor arbitrare și va sprijini în continuare monitorizarea independentă a închisorilor și a altor locuri de privare de libertate, precum și îmbunătățirea condițiilor de detenție și a tratamentului persoanelor private de libertate, în conformitate cu obligațiile și standardele internaționale. UE își va reitera apelul la ratificarea pe scară largă și punerea în aplicare efectivă a Convenției ONU împotriva torturii și a protocolului opțional la aceasta. Ca parte a eforturilor sale de eradicare a torturii la nivel mondial, UE va continua să promoveze Alianța mondială pentru un comerț fără tortură și va analiza măsuri suplimentare de interzicere a comerțului cu bunuri utilizate pentru a aplica pedeapsa cu moartea și tortura. UE va continua să se opună cu fermitate pedepsei cu moartea în toate circumstanțele și va promova ratificarea la scară cât mai largă a celui de al doilea protocol opțional la PIDCP. UE va face apel la toate celelalte țări care aplică încă pedeapsa cu moartea să o abolească sau să mențină sau să introducă un moratoriu ca prim pas către abolire. UE va încuraja statele în care există un moratoriu pentru abolirea pedepsei cu moartea să o abolească prin lege.
 12. UE va continua să solicite tuturor statelor să respecte dreptul internațional al drepturilor omului și să acorde ONU și mecanismelor de monitorizare a drepturilor omului acces necondiționat și neîngrădit pe teritoriile lor. De asemenea, UE va continua să facă apel la toate părțile la conflicte armate să respecte pe deplin dreptul internațional umanitar și să asigure accesul deplin, sigur, imediat și neîngrădit pe teritoriul lor pentru acordarea de ajutor umanitar populațiilor care au nevoie de acesta. UE va continua să îndemne părțile la conflicte armate să ia toate măsurile necesare pentru a proteja civilii și obiectivele civile. UE va continua să sprijine integrarea consolidată a drepturilor omului în eforturile ONU de pace și securitate. Pentru a proteja în continuare civilii și a promova acțiunea umanitară bazată pe principii, UE va sprijini, de asemenea, partenerii să adopte și să pună în aplicare cadre solide de respectare a drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar.
 13. UE își reafirmă angajamentul ferm de a respecta, a proteja și a promova toate drepturile economice, sociale și culturale, precum și de a garanta exercitarea acestora, inclusiv dreptul la educație, hrană, apă și salubritate, sănătate, locuințe adecvate și muncă decentă, printre altele, și de a sprijini inițiativele relevante în acest sens. UE se va implica în mod proactiv în ceea ce privește drepturile economice, sociale și culturale în cadrul inițiativelor sale. UE va continua să acorde o atenție deosebită aspectelor legate de drepturile omului ale crizei în materie de securitate alimentară. UE va continua să promoveze dreptul la educație, inclusiv educația în domeniul drepturilor omului și învățarea pe tot parcursul vieții, intersectarea cu agenda digitală, incluziunea socială și digitală, egalitatea de gen și capacitarea tuturor femeilor, precum și nediscriminarea. UE va continua să promoveze diversele aspecte ale protecției patrimoniului cultural.
 14. UE va promova în mod activ drepturile universale ale omului și libertățile fundamentale, statul de drept și principiile democratice în spațiul digital. UE va promova o abordare bazată pe drepturile omului a noilor tehnologii digitale, inclusiv în ceea ce privește inteligența artificială (IA). UE va continua să se implice activ în cadrul forurilor ONU pentru a atrage atenția asupra oportunităților și a impactului tehnologiilor digitale noi și emergente în privința drepturilor omului. UE va continua să colaboreze cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și cu alți parteneri în ceea ce privește punerea în aplicare a Foii de parcurs a secretarului general al ONU privind cooperarea digitală, inclusiv Oficiul Trimisului pentru Tehnologie, precum și elaborarea Pactului digital mondial. UE va pleda pentru un internet deschis, liber, interoperabil, fiabil și securizat și va continua să atragă atenția asupra impactului întreruperii internetului, al cenzurii online și al supravegherii online ilegale. UE va continua să solicite protecția spațiului civic online, să consolideze protecția datelor și să combată dezinformarea și criminalitatea informatică.
 15. UE va continua să sprijine măsurile de abordare a impactului schimbărilor climatice, al pierderii biodiversității și al degradării mediului asupra exercitării depline a tuturor drepturilor omului. UE va promova rolul important al apărătorilor drepturilor omului implicați în probleme de mediu și ale comunităților indigene în această privință. UE se va implica activ în discuții privind promovarea dreptului oamenilor la un mediu curat, sănătos și durabil și va promova incluziunea și nediscriminarea. UE se va implica activ în privința rezoluțiilor ONU privind legătura dintre drepturile omului și climă și mediu, inclusiv având în vedere rezultatul COP27. UE subliniază importanța asigurării accesului la informații, a participării publicului la luarea deciziilor și a accesului la justiție în probleme de mediu.
 16. UE își va reitera poziția potrivit căreia exercitarea deplină a tuturor drepturilor omului, pentru toți, este o condiție prealabilă pentru realizarea unei dezvoltări durabile și favorabile incluziunii. În acest spirit, UE va continua să contribuie la punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă prin aplicarea unei abordări întemeiate pe drepturile omului în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Această abordare, în concordanță cu poziția comună a UE pe această temă, contribuie la dreptul la dezvoltare, astfel cum rezultă acesta din caracterul universal, indivizibil, interconectat, interdependent și de consolidare reciprocă al tuturor drepturilor omului, oamenii fiind actorii centrali, vectorii și beneficiarii procesului de dezvoltare. În ceea ce privește procesul de elaborare a unui instrument obligatoriu din punct de vedere juridic privind dreptul la dezvoltare, UE se va implica într-un mod constructiv, fără a aduce atingere poziției sale finale de a asigura conformitatea deplină a proiectului revizuit de convenție privind dreptul la dezvoltare cu normele internaționale privind drepturile omului.
 17. UE va promova cu fermitate și va intensifica eforturile internaționale în direcția egalității de gen, a promovării și exercitării depline a tuturor drepturilor omului de către toate femeile și fetele și a capacitării acestora, în conformitate cu angajamentele sale internaționale, inclusiv prin integrarea egalității de gen în contexte naționale și tematice. UE va continua să promoveze integrarea perspectivei de gen în inițiativele privind pacea și securitatea, inclusiv prin punerea în aplicare a RCSONU 1325 privind femeile, pacea și securitatea și a rezoluțiilor ulterioare. UE va profita de fiecare ocazie în toate forurile relevante pentru a reafirma și a îndeplini aceste angajamente, inclusiv în cadrul Comisiei pentru statutul femeilor și al Comisiei pentru populație și dezvoltare, și subliniază necesitatea unei abordări ambițioase și transformatoare pentru combaterea cauzelor profunde și a factorilor de risc în ceea ce privește inegalitatea de gen, discriminarea și violența împotriva femeilor și fetelor. UE va continua să plaseze în centrul eforturilor sale prevenirea și eliminarea tuturor formelor de violență sexuală și bazată pe gen, atât online, cât și offline, inclusiv a violenței domestice și a violenței partenerului intim, a căsătoriilor copiilor, a căsătoriilor timpurii și forțate, a mutilării genitale a femeilor și a altor practici dăunătoare împotriva femeilor și fetelor și va continua să promoveze eforturile la nivelul întregii societăți de a implica bărbații și băieții, ca aliați și beneficiari ai egalității de gen, în eradicarea violenței sexuale și bazate pe gen, eliminarea tuturor inegalităților de gen, abordarea legilor și normelor sociale discriminatorii și combaterea stereotipurilor de gen. Consiliul reamintește angajamentul său de a sprijini participarea egală, deplină, eficace și semnificativă a femeilor și a tinerilor, în toată diversitatea lor, inclusiv în toate sferele vieții publice și politice, în conformitate cu Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 2020-2024.
 18. UE își menține angajamentul față de promovarea, apărarea și exercitarea tuturor drepturilor omului și față de punerea în aplicare deplină și efectivă a Platformei de acțiune de la Beijing și a Programului de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (CIPD) și a rezultatelor conferințelor de revizuire a acestora și, în acest context, față de sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR). În acest sens, UE își reiterează angajamentul față de promovarea, apărarea și exercitarea dreptului fiecărei persoane de a avea control deplin asupra aspectelor legate de sexualitatea sa și de sănătatea sa sexuală și reproductivă și de a hotărî în mod liber și responsabil cu privire la aceste aspecte, fără discriminare, constrângere sau violență. UE subliniază în plus necesitatea unui acces universal la informații și la o educație vaste, de calitate și la un preț abordabil în materie de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la o educație vastă în materie de sexualitate și la servicii de sănătate.
 19. UE va continua să se opună cu fermitate tuturor formelor de discriminare și să intensifice acțiunile de combatere a acestora, cu o atenție deosebită acordată formelor multiple și intersecționale de discriminare, inclusiv pe criterii de sex, rasă, origine etnică sau socială, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, handicap, vârstă, orientare sexuală și identitate de gen. UE își reafirmă angajamentul față de egalitate și nediscriminare și față de dreptul tuturor persoanelor de a se bucura de întreaga gamă de drepturi ale omului și libertăți fundamentale, precum și față de participarea, printre altele, a tinerilor, fetelor și femeilor, persoanelor cu handicap și persoanelor LGBTI, precum și față de protecția celor care se află în situații defavorizate, vulnerabile și marginalizate, inclusiv a copiilor. UE va colabora în mod consecvent și constructiv în cadrul mandatelor ONU axate pe combaterea violenței și a tuturor formelor de discriminare și va oferi în continuare un sprijin solid activităților ONU în acest domeniu.
 20. UE va continua să sprijine ferm drepturile copilului. Acest angajament va continua să fie o componentă-cheie a eforturilor sale de prevenire a tuturor formelor de violență împotriva copiilor, precum și de promovare a accesului universal la educație, acordând o atenție deosebită accesului fetelor la educație. UE va continua să acorde o atenție deosebită celor care se află în situații de conflict și post-conflict și în situații defavorizate, vulnerabile și marginalizate, inclusiv copiilor indigeni și copiilor care aparțin minorităților, inclusiv minorităților naționale și etnice, precum și copiilor cu handicap. UE va coopera activ cu reprezentanții speciali ai secretarului general privind copiii, conflictele armate și violența împotriva copiilor și va sprijini pe deplin mandatele acestor reprezentanți. Pentru a garanta că copiii pot avea o experiență pozitivă și sigură în mediul online și că sunt protejați de pericole, este esențial să se abordeze în mod eficace violența împotriva copiilor în mediul online, toate formele de exploatare și abuz, hărțuirea online și expunerea la conținuturi dăunătoare. UE va invita toți partenerii care nu au făcut încă acest lucru să ratifice Convenția cu privire la drepturile copilului și va încuraja și va sprijini ratificarea și punerea în aplicare a protocoalelor sale opționale.
 21. UE va intensifica acțiunile menite să asigure exercitarea deplină a tuturor drepturilor omului de către persoanele în vârstă, să consolideze îngrijirea pe termen lung, să abordeze calitatea, accesibilitatea și prețul abordabil ale acestei îngrijiri și să sprijine eforturile de combatere a discriminării pe motive de vârstă și a ageismului, pentru a asigura viața demnă și în condiții de bunăstare a persoanelor în vârstă, echitatea socială și solidaritatea între generații. În acest sens, UE va colabora activ cu Grupul de lucru deschis al ONU cu privire la îmbătrânire.
 22. Apărarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților este esențială. UE va continua să facă apel la toate statele să respecte, să protejeze și să garanteze exercitarea drepturilor omului în cazul persoanelor care aparțin minorităților, astfel cum sunt stabilite în Declarația cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice. UE va promova dreptul acestora de a participa efectiv la viața culturală, religioasă, socială, economică și publică. UE se va opune tuturor formelor de incitare la violență sau la ură, precum și discursului de incitare la ură online și offline, salvgardând totodată, în integralitatea sa, dreptul la libertatea de opinie și de exprimare. UE va continua să abordeze problemele persoanelor care aparțin minorităților în cazul în care reprezentanții acestora nu au acces sau au acces limitat pentru a se exprima ei înșiși, inclusiv în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului și al altor foruri relevante.
 23. UE va continua să promoveze drepturile popoarelor indigene, astfel cum sunt stabilite în Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene și în dreptul internațional al drepturilor omului, și se va implica activ, în acest sens, în toate forurile relevante în care se discută despre drepturile popoarelor indigene. UE va continua să se implice activ în toate eforturile de sporire a participării depline, efective și semnificative a reprezentanților și instituțiilor popoarelor indigene în cadrul organismelor relevante ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv Consiliul pentru Drepturile Omului, cu privire la chestiunile care îi afectează. UE va sublinia importanța protejării apărătorilor drepturilor omului implicați în probleme ale comunităților indigene și a asigurării faptului că aceștia sunt în măsură să promoveze drepturile omului fără teama de represalii. UE va promova participarea deplină, efectivă și semnificativă a femeilor indigene, precum și rolul de lider al acestora. UE va sublinia importanța asigurării accesului copiilor indigeni la educație în propria lor limbă și cultură.
 24. UE își va continua eforturile în vederea implicării în mod constructiv în toate inițiativele legate de combaterea rasismului, a discriminării rasiale, a xenofobiei și a intoleranței asociate acestora la nivel mondial, ținând seama, în același timp, de poziția sa de lungă durată cu privire la necesitatea de a asigura ratificarea universală și punerea în aplicare deplină și efectivă a Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, precum și de a pune în aplicare Declarația și Programul de acțiune de la Durban și de a raționaliza și simplifica, acolo unde este necesar, mecanismele de monitorizare a acestora.
 25. UE va intensifica acțiunile de respectare a dreptului internațional al drepturilor omului și a principiilor aferente, precum și a dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional privind refugiații în legătură cu refugiații, persoanele strămutate în interiorul țării și migranții, acordând o atenție deosebită copiilor, persoanelor în vârstă, femeilor și altor persoane în situații vulnerabile. UE va continua să ofere oportunități pentru căi legale de migrație, cu respectarea în același timp, pe deplin, a competențelor naționale, și să facă apel la toate statele să împiedice traficul de ființe umane și introducerea ilegală de persoane, să protejeze victimele, menținând o abordare care să ia în considerare dimensiunea de gen și specificitatea situației copiilor, și să asigure urmărirea penală eficace a autorilor infracțiunilor. UE va continua să condamne cu fermitate instrumentalizarea refugiaților și a migranților sponsorizată de stat în scopuri politice de către țări terțe și să depună eforturi pentru a combate astfel de activități, respectând întotdeauna pe deplin drepturile omului și dreptul internațional.
 26. Terorismul, extremismul violent și criminalitatea organizată constituie o amenințare gravă la adresa păcii și securității. UE solicită tuturor statelor să se asigure că răspunsul dat infracțiunilor de terorism și criminalității organizate respectă pe deplin dreptul internațional, îndeosebi dreptul internațional al drepturilor omului, dreptul internațional umanitar și dreptul internațional privind refugiații. Lupta împotriva terorismului include investigarea și urmărirea penală adecvată a cazurilor de terorism, cu respectarea deplină a drepturilor omului și a statului de drept, plasând victimele în centrul atenției și asigurând protejarea și promovarea drepturilor victimelor. UE va sprijini promovarea continuă a participării active și semnificative a femeilor la eforturile de prevenire și de combatere a terorismului.
 27. UE va continua să coopereze cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și cu Grupul de lucru al ONU privind afacerile și drepturile omului pentru a promova punerea în aplicare a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului la nivel mondial. Aceasta va continua să sprijine adoptarea planurilor naționale de acțiune și dezvoltarea unui cadru cuprinzător al UE pentru punerea în aplicare a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, luând ca referință Foaia de parcurs a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului pentru următorul deceniu de afaceri și drepturi ale omului. UE își va consolida angajamentul în cadrul forurilor ONU și va participa activ la discuțiile din cadrul ONU cu privire la un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic privind afacerile și drepturile omului și este pregătită să colaboreze cu președintele Grupului de lucru interguvernamental deschis și cu Grupul „Prietenii președintelui”, precum și cu alți parteneri, pentru a explora modalități în vederea unui instrument bazat pe consens care să poată îmbunătăți în mod eficace protecția victimelor și să creeze condiții de concurență echitabile la nivel mondial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.