Acasă Bucuresti-Ilfov Ilfov Ilfov: Controale privind securitatea muncii în păduri

Ilfov: Controale privind securitatea muncii în păduri

DISTRIBUIȚI
ITM_Ilfov

127373 – 03042014 – Din trimestrul I 2014, a început campania natională de supraveghere a pieţei produselor industriale în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2014, coordonat de către Comisia Europeană, care se va desfăşura, de altfel,  pe tot parcusului anului curent, iar la sfârsitul lunii ianuarie 2015, vor fi centralizate rezultatele obţinute în anul 2014.

Obiectivul acestei campanii este de a verifica implementarea de către producători, importatori şi distribuitori, a prevederilor actelor normative cu privire la introducerea pe piaţă, prin care s-au transpus directivele europene referitoare la echipamentele electrice de joasă tensiune, echipamentele individuale de protecţie, condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, echipamentele utilizate în atmosfere potenţial explozive, reducerea emisiilor de zgomot în afara clădirilor, motoarele cu ardere internă instalate pe maşini mobile nerutiere, articolele pirotehnice.  Campaniile similare, desfăşurate in anii anteriori, au avut ca rezultate creşterea numărului de produse controlate şi introducerea în baza de date a Inspecţiei Muncii, precum şi scăderea numărului de produse neconforme intrate pe piaţa românească.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, având în vedere angajamentul de realizare a integrării în structurile europene, dar şi poziţia geografică – graniţă a Uniunii Europene, România trebuie să realizeze o monitorizare activă a produselor care circulă pe piaţa internă sau care intră în spaţiul european. Astfel că, urmare a campaniei menţionate, rezultatele aşteptate sunt creşterea gradului de conştientizare al producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor privind necesitatea respectării legislaţiei române în care s-au transpus directivele europene privind libera circulaţie a mărfurilor, evaluarea implementării prevederilor directivelor europene privind libera circulaţie a mărfurilor, creşterea capacităţii inspectorilor de muncă de a evalua produsele care sunt reglementate de aceste directive şi în vederea promovării pe piaţă a produselor sigure, introducerea bunelor practici europene în activitatea naţională de supraveghere a pieţei.

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov, se vor efectua controale la societăţile producătoare, importatoare şi distribuitoare, pentru toate categoriile de produse reglementate de directivele europene din domeniul de competenţă al instituţiei.

Până în prezent au fost efectuate două controale, verificându-se 13 produse care circulă pe piaţa internă, dar nu au fost depistate neconformităţi, acestea fiind reglementate de directivele europene privind libera circulaţie a mărfurilor.

În vederea respectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, de a elimina producerea accidentelor de muncă, se va desfăşura o acţiune care vizează atât angajatorii, cât şi lucrătorii care prestează activităţi economice principale sau secundare în domeniul silviculturii, exploatărilor forestiere şi a transportului tehnologic al lemnului. Această acţiune va începe cu sesiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor din domeniul menţionat mai sus, privind necesitatea angajării în meseriile specifice domeniului de activitate, numai a lucrătorilor care au calificare şi experienţă îndelungată în aceste meserii, întocmirea unei documentaţii tehnice corespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru desfăşurarea activităţii în exploatarea parchetelor forestiere, precum şi necesitatea respectării prevederilor legale în vigoare la instruirea lucrătorilor din exploatările forestiere, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

        Principalele cauze ale producerii accidentelor de muncă mortale şi cu invaliditate sunt proiectarea de materiale şi obiecte, precum şi efectuarea necorespunzătoare de poziţionării, consolidări, fixări, neefectuarea în timp a operaţiunilor indispensabile securităţii muncii, căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte, prinderea, lovirea, strivirea de maşini, utilaje în funcţiune, de mijloace de transport (inclusiv răsturnări) mai ales în exteriorul unităţii, expunerea în afara sarcinii de muncă prin deplasare/staţionare în zone periculoase, pătrunderea persoanelor străine, care nu au legătură cu munca în parchetele de exploatare.

        Acţiunea se va desfăşura în ocoalele silvice de stat şi private, composesorate silvice, mai ales la societăţile din exploatări forestiere şi se vor verifica prioritar, unităţile care au înregistrat

un număr  mare de evenimente, în ordinea gravităţii acestora, respectiv, accidente mortale, cu invaliditate şi cu incapacitate temporară de muncă. – PROMPT MEDIA  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.