Acasă Externe Franța: Treisprezece recomandări pentru România

Franța: Treisprezece recomandări pentru România

DISTRIBUIȚI

greco142106 – 22012016  –  Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO) a adoptat în cadrul reuniunii plenare din perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2015, Raportul de evaluare privind România. Reuniunea a avut loc la Strasbourg și face parte din runda a patra de evaluare care a debutat în ianuarie 2012.

Tema acestei runde a fost Prevenirea corupției în rândul membrilor Parlamentului, judecătorilor și procurorilor. Criterii de evaluare folosite pentru fiecare dintre aceste categorii profesionale au fost principii etice și reguli de conduită, conflictul de interese, interzicerea sau restrângerea dreptului de a desfășura anumite activități, declararea averilor, veniturilor, obligațiilor și intereselor, respectarea regulilor cu privire la conflictul de interese și cunoașterea normelor de integritate.

Raportul formulează 13 recomandări pentru autoritățile române: Nouă în ceea ce privește prevenirea corupției în rândul membrilor Parlamentului și patru cu privire la judecători și procurori. Astfel, România se plasează sub media de 14 recomandări corespunzătoare celor 34 de state membre GRECO ale căror rapoarte de evaluare au fost adoptate până în prezent.

În opinia Ministerului Justiției, acest raport surprinde în mod obiectiv și echilibrat stadiul măsurilor de promovare a integrității în exercitarea demnităților publice.

Raportul confirmă evaluarea Ministerului Justiției privind nevoia unui accent sporit asupra măsurilor preventive și educative anticorupție, dublat de garantarea stabilității cadrului legislativ și instituțional anticorupție în care instituții precum Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Agenția Națională de Integritate (ANI), dar și instanțele judecătorești, funcționează cu rezultate notabile.

Recomandările în ceea ce privește activitatea Parlamentului României vizează creșterea gradului de transparență și acces al cetățeanului la informații privind activitatea legislativă, transparentizarea activităților de lobby, adoptarea și aplicarea eficientă a unui cod etic al parlamentarului, consolidarea sistemului de restricții cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri și alte beneficii pentru parlamentari.

Totodată, raportul evidențiază necesitatea clarificării regimului conflictului de interese și al incompatibilităților, solicitând un rol proactiv din partea ANI în gestionarea ex oficio a cazurilor privind membrii Parlamentului. Nu în ultimul rând, GRECO solicită clarificări privind sistemul de imunități și îmbunătățirea acestuia inclusiv prin reglementarea unor criterii clare şi obiective privind deciziile de ridicare a imunității.

Referitor la sistemul judiciar, raportul remarcă regimul strict de incompatibilități și restricții specifice profesiei de magistrat și formulează preponderent recomandări  vizând implicarea activă a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a Inspecției Judiciare în promovarea integrității și creșterea gradului de cunoaștere și aplicare a standardelor de integritate și etică, inclusiv prin o analiza profundă a riscurilor și vulnerabilităților.

GRECO formulează propuneri de creștere a transparenței procedurii de numire și revocare din funcțiile de conducere la nivelul parchetelor. Ministrul Justiției ia act de această recomandare extrem de actuală și reiterează opțiunea de a exercita această prerogativă legală pe baza unor criterii obiective și transparente esențial fiind cel al integrității.

Ministerul Justiției, în cooperare cu Parlamentul României și CSM, va asigura reflectarea recomandărilor formulate de către GRECO în cadrul viitoarei Strategii Naționale Anticorupție (SNA) 2016 -2020, aflată în curs de elaborare.

GRECO este organismul Consiliului Europei (CoE), înfiinţat în anul 1999 în vederea monitorizării nivelului de conformitate a statelor membre cu standardele anticorupţie.

Procedurile de evaluare specifice GRECO presupun dezbaterea și adoptarea raportului de către plenara GRECO. Acesta conține recomandări adresate țării evaluate, menite să îmbunătățească gradul de conformitate cu prevederile analizate. Măsurile luate de autoritățile naționale pentru implementarea recomandărilor sunt ulterior evaluate de GRECO prin procedura de examinare a conformității (compliance procedure). – PROMPT MEDIA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.