Acasă Externe Agenda Europeana Pregătiri pentru europarlamentarele din 2024

Pregătiri pentru europarlamentarele din 2024

Comisia încearcă o mai mare transparentizare a activităților de lobby din UE

DISTRIBUIȚI

170797 – 14122023 – Conform unui recent Eurobarometru, 81% dintre europeni consideră că ingerințele străine în sistemele democratice europene sunt o problemă gravă. În perspectiva alegerilor europene din 2024, Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri privind apărarea democrației, al cărui element central sunt transparența și responsabilitatea democratică a activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe, pentru influențarea politicilor, a procesului decizional și a spațiului democratic.

Propunerea vizează trasparentizarea activității companiilor de lobby și a activităților similare desfășurate de diferite entități în numele guvernelor unor țări terțe.

Propunerea  prevede următoarele cerințe în materie de transparență:

  • Înregistrarea într-un registru de transparență: entitățile care desfășoară activități de reprezentare a intereselor în numele unei țări terțe vor trebui să se înregistreze într-un registru de transparență. Statelor membre li se va solicita să creeze sau să adapteze în acest sens registrele naționale existente.
  • Accesul publicului: principalele date referitoare la astfel de activități de reprezentare a intereselor vor fi puse la dispoziția publicului (sumele anuale primite, identitatea țărilor terțe în cauză, principalele obiective urmărite prin activitățile respective).
  • Păstrarea de evidențe: entitățile care desfășoară activități de reprezentare a intereselor în numele unei țări terțe vor avea obligația să păstreze evidențe ale principalelor informații sau materiale legate de activitatea de reprezentare a intereselor pentru o perioadă de patru ani de la încheierea acestei activități.

Propunerea prevede norme și garanții proporționale, menite să evite utilizarea abuzivă a cerințelor de înregistrare pentru a restrânge drepturile fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare sau de asociere, sau pentru a restricționa în mod nejustificat spațiul civic, și anume:

  • Autoritățile de supraveghere independente vor avea competența să solicite evidențe limitate numai în cazuri justificate în mod corespunzător și în mod proporțional.
  • Autoritățile trebuie să se asigure că înregistrarea nu este însoțită de consecințe negative.
  • Posibilitatea acordării de derogări de la obligația de a face publice informațiile în anumite cazuri justificate în mod corespunzător.
  • Armonizarea deplină prevăzută în propunere împiedică statele membre să mențină sau să introducă cerințe și practici în plus față de cele existente.

Recomandarea  referitoare la procese electorale în Uniune urmărește promovarea unor standarde democratice, sprijinind prezența ridicată la vot, participarea incluzivă și facilitând exercitarea drepturilor electorale. Recomandarea abordează, de asemenea, chestiunea protecției și a securității cibernetice a infrastructurii electorale și propune măsuri de reducere la minimum a riscurilor de imixtiune a țărilor terțe prin acordarea de finanțare partidelor politice, fundațiilor politice, organizațiilor responsabile cu organizarea campaniilor și candidaților. O dezbatere democratică liberă și echitabilă este bazată pe legalitate și pe fairplay. Recomandarea subliniază că instrumentele de supraveghere nu trebuie să interfereze cu dezbaterea democratică și că utilizarea lor împotriva politicienilor și jurnaliștilor cu scopul unor câștiguri politice este inacceptabilă.

Conform sondajului Eurobarometru publicat la începutul lunii, principala sursă de preocupare pentru cetățenii UE în contextul alegerilor din Europa este legată de faptul că cetățenii și-ar putea baza decizia de vot pe dezinformare (78 %), urmată de manipularea alegerilor prin atacuri cibernetice (72 %), de exercitarea unei influențe mascate asupra alegerilor de către țări străine (70 %) și de presiuni asupra cetățenilor de a vota într-un anumit mod (65 %).

Recomandarea referitoare la promovarea implicării cetățenilor și a organizațiilor societății civile la procesele de elaborare a politicilor publice urmărește crearea și menținerea unui mediu sigur și propice pentru organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului, care să le permită să participe efectiv la procesul democratic de elaborare a politicilor. Recomandarea încurajează statele să dezvolte o abordare structurată cu privire la procesele de participare prin cadre previzibile, accesibile, transparente și incluzive.

La începutul anului 2024, Comisia va lansa o versiune modernizată a portalului „Exprimați-vă părerea”, care va funcționa ca o platformă unică online pentru implicarea cetățenilor.

Pachetul de măsuri privind apărarea democrației include o Directivă privind transparența activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe, o comunicare care analizează activitatea desfășurată în cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană, o Recomandare referitoare la procese electorale incluzive și reziliente în Uniune și la consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European și o Recomandare referitoare la promovarea implicării și a participării efective a cetățenilor și a organizațiilor societății civile la procesele de elaborare a politicilor publice. De asemenea, Comisia a publicat rezultatele unui sondaj Eurobarometru complementar privind democrația.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.